کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
177100تست زبان عمومی روانشناسی و مشاوره (دکتری)1400/11/0815استاد رمضان نیا5,000,000
277101تست استعداد تحصیلی (دکتری)1400/11/1824استاد عرفانیان6,000,000
377102تست آمار و روش تحقیق (دکتری)1400/11/0120استاد یعقوب نژاد6,000,000
477103تست آسیب شناسی (مرضی) دکتری1400/11/0715استاد یعقوب نژاد5,000,000
577104تست نوروسایکولوژی(فیزیولوژی) دکتری1400/11/0615استاد یعقوب نژاد5,000,000
677105تست روانشناسی رشد (دکتری)1400/11/2710استاد خدامرادی3,000,000
777106تست روانشناسی شخصیت (دکتری)1400/11/2710استاد خدامرادی3,000,000
891235آسیب شناسی روانی (مرضی و کودکان استثنایی)1400/06/1840استاد یعقوب نژاد9,000,000
998754شخصیت1400/06/18استاد خدامرادی7,000,000دانشکده برق
1098754رشد1400/06/18استاد خدامرادی9,000,000دانشکده برق
1198764آمار و روش تحقیق1400/06/18سه شنبه 16:00 تا 20:0055استاد یعقوب نژاد12,000,000
1298765آمار و روش تحقیق کد31400/10/28استاد یعقوب نژاد9,000,000
1399654زبان روانشناسی و مشاوره1400/06/18جمعه 15:00 تا 19:0050استاد رمضان نیا11,000,000
1499656زبان عمومی روانشناسی کد21400/09/05استاد رمضان نیا11,000,000
1599978نوروسایکولوژی (فیزیولوژی)1400/06/180استاد یعقوب نژاد9,000,000
16411000آمار و روش تحقیق کد21400/08/14یکشنبه 18:00 تا 20:30,چهارشنبه 18:00 تا 20:3050استاد یعقوب نژاد11,000,000
17478000آسیب شناسی (مرضی) کد21400/09/04شنبه 15:00 تا 17:30,پنجشنبه 08:30 تا 11:0040استاد یعقوب نژاد9,000,000
18479000نوروسایکولوژی (فیزیولوژی) کد21400/09/04شنبه 17:45 تا 20:15,پنجشنبه 11:15 تا 13:4540استاد یعقوب نژاد9,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل