کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
200014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
300015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,120,000
400059زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین) کد 21399/09/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0036دکتر رستمی5,900,000
500059زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین) کد۳1399/10/27شنبه 11:00 تا 15:000دکتر رستمی5,900,000
600062تاریخ معماری ایران (آنلاین)1399/09/01پنجشنبه 13 تا 1850نسیم عسگری6,900,000
700214واژگان زبان1400/01/24دکتر رستمی2,950,000
8014785کارگاه فشرده گرامر1399/11/21سه شنبه 17 تا 23,جمعه 9 تا 1524دکتر رستمی2,920,000
988700نکته و تست زبان عمومی (آنلاین)1400/02/2510دکتر رستمی1,900,000
1088701نکته و تست زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین)1400/02/2910دکتر رستمی1,900,000
1188702نکته و تست ایستایی و مقاومت مصالح (آنلاین)1400/02/1815فرزاد ارادتی2,900,000
1288703نکته و تست سیستم های ساختمانی (آنلاین)1400/02/2225فرزاد ارادتی3,900,000
1388704نکته و تست درک عمومی معماری (آنلاین)1399/02/1620علی طباطبایی2,900,000
1488705نکته و تست تاریخ معماری ایران و اسلام (آنلاین)1400/02/2620نسیم عسگری2,900,000
1588706نکته و تست تاریخ معماری جهان و معاصر (آنلاین)1400/02/1220علیرضا کوچکی2,900,000
1688707نکته و تست درک معماری منظر (آنلاین)1400/02/3010سعید عظمتی1,900,000
1788708نکته و تست مدیریت پروژه (آنلاین)1400/02/2310سارا صفی خانی1,500,000
1888709نکته و تست مواد و مصالح (آنلاین)1400/02/2810فریماه بهرامی1,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل