کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
200015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,500,000
300059زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین) کد۳1399/10/27شنبه 11:00 تا 15:00دکتر رستمی5,900,000
400059زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین) کد 21399/09/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0036دکتر رستمی5,900,000
500061درک عمومی معماری کد 2 (آنلاین) ترم زمستان1399/11/30پنجشنبه 08:30 تا 12:3050علی طباطبایی7,900,000
600067مشاوره و راهبری تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت1399/06/010دکتر رستمی15,900,000
7014785کارگاه فشرده گرامر1399/11/21سه شنبه 17 تا 23,جمعه 9 تا 1524دکتر رستمی2,900,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل