کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی6,900,000
200016زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
300058زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین) کد 11399/09/01چهارشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر رستمی5,900,000
400059زبان تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت (آنلاین) کد 21399/09/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0036دکتر رستمی5,900,000
500060ایستائی و سیستم های ساختمانی (آنلاین)1399/09/01دوشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00130فرزاد ارادتی15,900,000
600061درک عمومی معماری (آنلاین)1399/09/01پنجشنبه 09:00 تا 13:0060علی طباطبایی7,900,000
700062تاریخ معماری ایران (آنلاین)1399/09/01پنجشنبه 13 تا 1850نسیم عسگری6,900,000
800063تاریخ معماری جهان و معاصر (آنلاین)1399/09/01دوشنبه 8 تا 12,چهارشنبه 8 تا 1270علیرضا کوچکی8,900,000
900064درک معماری منظر (آنلاین)1399/09/01دوشنبه 13:00 تا 17:0036سعید عظمتی5,900,000
1000065تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات (آنلاین)1399/09/0140فرزاد ارادتی6,900,000
1100066عناصر و جزئیات ساختمان (آنلاین)1399/09/0140فرزاد ارادتی6,900,000
1200067مشاوره و راهبری تخصصی رشته معماری و هنر های ساخت1399/06/010دکتر رستمی15,900,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
19 مرحله آزمون آزمایشی سال 1400 ویژه معماری1399/09/2808:007,303,000آنلاین