کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
200014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
300015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,120,000
400021مکانیک سیالات (آنلاین)1399/07/14پنجشنبه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد8,800,000
500022ترمودینامیک (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/19جمعه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 13:30 تا 16:0060استاد صفری فرد7,500,000
600023انتقال حرارت (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 13:30 تا 16:0070استاد صفری فرد8,800,000
7000040نکته و تست مکانیک سیالات (آنلاین)1400/02/09پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
8000041نکته و تست ترمودینامیک (آنلاین)1400/02/16پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
9000042نکته و تست انتقال حرارت (آنلاین)1400/02/23پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
1000214واژگان زبان1400/01/24دکتر رستمی2,950,000
11014785کارگاه فشرده گرامر1399/11/21سه شنبه 17 تا 23,جمعه 9 تا 1524دکتر رستمی2,920,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل