کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1010زبان عمومی کد1 (آنلاین) کنکور 14021401/07/0155دکتر رستمی7,500,000
20010زبان عمومی (حضوری) کنکور 14021401/05/2055دکتر رستمی9,900,000دانشکده برق
30011زبان تخصصی - درک مطلب (حضوری) کنکور 14021401/11/1512دکتر رستمی3,000,000
4011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14021401/11/1512دکتر رستمی3,000,000
5040مکانیک سیالات (آنلاین) کنکور 14021401/05/20پنجشنبه 08:30 تا 13:3070استاد صفری فرد11,500,000
6041ترمودینامیک (آنلاین) کنکور 14021401/05/20جمعه 08:30 تا 13:3070استاد صفری فرد11,500,000
7042انتقال حرارت (آنلاین) کنکور 14021401/05/20دوشنبه 17:00 تا 22:0070استاد صفری فرد11,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل