کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
20053انتقال حرارت (آنلاین) کنکور 14011400/07/20چهارشنبه 16:00 تا 21:0070استاد صفری فرد10,000,000
30054ترمودینامیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/20جمعه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد10,000,000
40055مکانیک سیالات (آنلاین) کنکور 14011400/07/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد10,000,000
578459زبان عمومی کد 2 (آنلاین) کنکور 14011400/09/20سه شنبه 16:00 تا 2165دکتر رستمی9,900,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل