کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
200014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی6,900,000
300021مکانیک سیالات (آنلاین)1399/07/14پنجشنبه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد8,800,000
400023انتقال حرارت (آنلاین)1399/09/25سه شنبه 17:00 تا 22:0070استاد صفری فرد8,800,000
500023انتقال حرارت (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 13:30 تا 16:0070استاد صفری فرد8,800,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل