کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی5,000,000دانشکده برق
2005معادلات دیفرانسیل (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی5,000,000دانشکده برق
3007ریاضی مهندسی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی8,000,000دانشکده برق
40011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (پاییز98)1398/11/1512دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل