کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1005معادلات دیفرانسیل (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 15:30 تا 21:0050استاد کریمی5,000,000دانشکده برق
2007ریاضی مهندسی (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 08:00 تا 15:0065استاد کریمی6,500,000دانشکده برق
30011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (زمستان98)1398/11/11جمعه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل