کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1007ریاضیات مهندسی(جهت)1397/11/150استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
2009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل