کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

علی اکبر استارمی

دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
سابقه تدریس در دانشگاه­ها (صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علم و فناوری مازندران و...) و موسسات آموزش عالی
مولف کتاب کنترل خطی
مدرس درس سیستم­های کنترل چند متغیره (آموزش ویدئویی)
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان