کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایانشهریهثبت نام

دکتر حامدی

 بورس دکترای اعزام به خارج از کشور توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1371
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1371
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی  جامدات از دانشگاه صنعتی اصفهان 1368
استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سابقه تدریس دروس دینامیک ماشین ، کنترل ، ارتعاشات و دینامیک در موسسات آموزشی کارشناسی ارشد  : دانش پژوهان فردا - جهش - گاج- سیمیا - پوران پژوهش -  نصیر
مدیریت پروژه های مختلف در زمینه کنترل - دینامیک - رباتیک - ارتعاشات - طراحی مکانیزم
نویسنده و مولف کتب زیر :
1- ارتعاشات مکانیکی 
2- کنترل اتوماتیک
3- دینامیک مکانیزم و ماشین
4- مهندسی کنترل اتوماتیک
وب سایت ها:
www.jhamedi.ir
   www.jbhamedi.ir 
 http://j-hamedi-mech.iauctb.ac.ir/faculty/fa
ایمیل ها:
 jbhamedi@iauctb.ac.ir 
     jbhamedi@yahoo.com