کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد کریمی

فوق ليسانس مهندسي برق كنترل 18 سال سابقه تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ارائه بيش از 20 مقاله علمي در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر بين‌المللي داخل و خارج از كشور در زمينه اتوماسيون و هوش مصنوعي تأليف كتب رياضيات مهندسي و معادلات ديفرانسيل داراي ثبت اختراع در مركز ثبت اختراعات كشور به زودي تأليف كتب رياضيات عمومي 1 و 2 براي مركز آموزشي نصير
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1معادلات دیفرانسیل(پاییز97)معادلات دیفرانسیلمهندسی برق,مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,عمومیپنجشنبه 15:00 تا 20:001397/08/151397/10/30
2معادلات دیفرانسیل(زمستان97)معادلات دیفرانسیلمهندسی برق,مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,عمومیپنجشنبه 15:00 تا 21:001397/11/011397/12/28
3کنترل خطی(پاییز97)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برقچهارشنبه 16:00 تا 21:001397/08/151397/10/30
4ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)ریاضی مهندسیمهندسی برق,مهندسی مکانیک,دکتری برق,دکتری مکانیک,عمومی,دکتری هوافضا,مهندسی هوافضاپنجشنبه 08:00 تا 14:001397/08/151397/10/30
5ریاضی عمومی 1و2 کد1 (مبحث مشتق)(پاییز 97)ریاضیات 1 و 2مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,مدیریت کسب و کار و MBA,مهندسی صنایع دو گرایش,عمومی,مهندسی موادیکشنبه 16:00 تا 21:001397/08/151397/11/01
6ریاضی عمومی 1و2 کد2 (مبحث انتگرال) (پاییز97)ریاضیات 1 و 2مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,مدیریت کسب و کار و MBA,مهندسی صنایع دو گرایش,عمومی,مهندسی موادسه شنبه 16:00 تا 21:001397/08/151397/11/01
7ریاضیات مهندسی(جهت)ریاضی مهندسیمهندسی برق,مهندسی مکانیک,دکتری برق,دکتری مکانیک,عمومی,دکتری هوافضا,مهندسی هوافضا1397/11/151398/02/01
8ریاضی مهندسی(زمستان97)ریاضی مهندسیمهندسی برق,مهندسی مکانیک,دکتری برق,دکتری مکانیک,عمومی,دکتری هوافضا,مهندسی هوافضاپنجشنبه 08:00 تا 14:001397/11/011397/12/28