کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بسته آموزشی برق مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) نصیر

گرایش مهندسی پزشکی(بیو الکتریک)
شامل کتب:
1.زبان عمومی ارشد(رستمی)
2.ریاضی مهندسی(کریمی)دوجلد
3.معادلات(کریمی)دوجلد
4.آمار و احتمال مهندسی(بحرینی)
5.مدارهای الکتریکی(جبه دار)
6.الکترونیک(اشرفیان_اسلام پناه) دو جلد
7.سیستم دیجیتال(اجلالی)
8. کنترل خطی(کریمی)
9.سیگنال ها و سیستم ها(تقدسی) دو جلد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد