کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر

  • قیمت:6,030,000 ریال
  • قیمت:4,820,000 ریال
  • ناموجود
  • 2279 نفر
گرایش مخابرات
شامل کتب:
1.زبان عمومی ارشد(رستمی)
2.ریاضی مهندسی(کریمی)دوجلد
3.معادلات(کریمی)دوجلد
4.آمار و احتمال مهندسی(بحرینی)
5.مدارهای الکتریکی(جبه دار)
6.الکترونیک (اشرفیان_اسلام پناه) دو جلد
7.سیستم دیجیتال(اجلالی)
8.سیگنالها و سیستم ها(تقدسی) دو جلد
9.الکترومغناطیس(اشرفیان)

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد