کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

پیشنهاد های شگفت انگیز

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر

قیمت:6,030,000 ریال
قیمت:4,820,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (کنترل) نصیر

قیمت:5,250,000 ریال
قیمت:4,200,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق  (الکترونیک) نصیر

قیمت:6,030,000 ریال
قیمت:4,830,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق قدرت(سیستم) نصیر

قیمت:5,050,000 ریال
قیمت:4,040,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (مکاترونیک) نصیر

قیمت:5,260,000 ریال
قیمت:4,210,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) نصیر

قیمت:5,660,000 ریال
قیمت:4,530,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد