کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

شرایط ثبت نام آزمون

شرایط ثبت نام آزمون­ های آزمایشی:
1) ثبت ­نام در آزمون ­های آزمایشی قطعی است و به­ منظور جامعیت و کیفیت خدمات، فرآیند انصراف برای آن در نظر گرفته نشده است.
2) انتقال محل شرکت در آزمون­ های آزمایشی از یک نمایندگی به نمایندگی دیگر، تنها با هماهنگی با واحد آزمون امکان­پذیر خواهد بود.