کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی) بهمن 96

  • تاریخ انتشار 1396/10/25
  • تعداد بازدید 1600

برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی)

کد

جلسه

A

B

 

اول

چهارشنبه 4/11/96

14-21

دانشکده علوم

پنجشنبه 5/11/96

8-15

دانشکده برق

دوم

چهارشنبه 11/11/96

14-21

دانشکده علوم

پنجشنبه 12/11/96

8-15

دانشکده برق

سوم

چهارشنبه 18/11/96

14-21

دانشکده علوم

پنجشنبه 19/11/96

8-15

دانشکده برق

((حضور در یکی از کدهای هریک از جلسات کافیست))

دیدگاه ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

افزودن دیدگاه