کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی)

  • تاریخ انتشار 1396/07/12
  • تعداد بازدید 1538

کد
جلسه
A B  
اول جمعه 14/7/96
8-14
دانشکده برق
جمعه 14/7/96
14-20:30
دانشکده برق
دوم چهارشنبه 19/7/96
8-14
دانشکده علوم
پنجشنبه 20/7/96
8-14
دانشکده برق
سوم جمعه 21/7/96
8-14
دانشکده برق
جمعه 21/7/96
14-20:30
دانشکده برق
 
برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی)
 
((حضور در یکی از کدهای هریک از جلسات کافیست))

دیدگاه ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

افزودن دیدگاه