کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی)

  • تاریخ انتشار 1395/07/10
  • تعداد بازدید 2942

کد
جلسه
A B C  
اول
جمعه 26/6/95
14-8
دانشکده برق
شنبه 3/7/95
21-15
دانشکده علوم
چهارشنبه 7/7/95
18-12
دانشکده علوم
دوم چهارشنبه 31/6/95
18-12
دانشکده علوم
جمعه 9/7/95
14-8
دانشکده برق
پنجشنبه 15/7/95
14-8
دانشکده برق
سوم شنبه 10/7/95
20:30-14:30
دانشکده علوم
جمعه 16/7/95
14-8
دانشکده برق
پنجشنبه 22/7/95
14-8
دانشکده برق
((حضور در یکی از کدهای هریک از جلسات کافیست))
لطفا کدهای مورد نظر خود را به مسئولین کنترل کلاس اعلام کنید
افرادی که در هیچ یک از گروه ها نمیتوانند شرکت کنند، جهت ثبت نام برای شرکت در کلاسهای مبحث مشتقات جزئی ترم پاییز به دفتر نصیر مراجعه نمایند

دیدگاه ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

افزودن دیدگاه