کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

اطلاعیه مکان و زمان برگزاری کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

  • تاریخ انتشار 1395/02/08
  • تعداد بازدید 3449

کارگاه های تخصصی مشاوره  آزمون کارشناسی ارشد نصیر
ردیف نام دانشگاه محل برگزاری همایش تاریخ برگزاری
1 خوارزمی دانشکده ادبیات سالن غدیر شنبه 95/2/11
2 آزاد تهران جنوب سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی یک شنبه 95/2/12
3 آزاد تهران مرکز متعاقبا اعلام می شود دوشنبه 95/2/13
4 آزاد شهر قدس متعاقبا اعلام می شود سه شنبه 95/2/14
5 آزاد تهران غرب متعاقبا اعلام می شود شنبه 95/2/18
6 امیرکبیر مجموع تالارها/ سالن بهمن یک شنبه 95/2/19
7 رجایی متعاقبا اعلام می شود دوشنبه 95/2/20
8 علم و فرهنگ متعاقبا اعلام می شود سه شنبه 95/2/21
9 خواجه نصیر متعاقبا اعلام می شود شنبه 95/2/25
10 تهران متعاقبا اعلام می شود یک شنبه 95/2/26
11 آل طه و صدرا متعاقبا اعلام می شود دوشنبه 95/2/27
12 علم و صنعت متعاقبا اعلام می شود سه شنبه 95/2/28
13 شریف متعاقبا اعلام می شود سه شنبه 95/2/28
 
کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیرر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیرکارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

کارگاه های تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد نصیر

دیدگاه ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

افزودن دیدگاه