کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

نتایج درخشان داوطلبان کلاس های حضوری دکتر بابک رستمی

  • تاریخ انتشار 1397/03/28
  • تعداد بازدید 1976

نتایج درخشان داوطلبان کلاس های حضوری دکتر بابک رستمی (در 3 سال گذشته)
*توضیح: داوطلبانی که رتبه زیر 20 کسب کرده­ اند همراه با رشته امتحانی شان مشخص شده­اند ولی بدلیل عمومی بودن درس زبان، رشته سایر داوطلبان قید نشده است.
1- خانم مرضیه کریمی – درصد زبان: 22/82 – 1397 (رتبه 1 مجموعه معماری)
2- خانم یزدان پناه – درصد زبان: 78/37 – 1397 (رتبه 1 رشته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی – رتبه 11 بدون سهمیه)
3- آقای محمد فدایی وند – شرکت در کارگاه "روش های پاسخگویی به سئوالات درک مطلب" – 1395 (رتبه 1 مجموعه حقوق)
4- خانم دلیار اسدی – درصد زبان: 89/88 – 1397 (رتبه 2 معماری منظر و رتبه 7 معماری)
5- آقای کیارش فروهرنیا – درصد زبان: 11/71 – 1395 (رتبه 3 رشته سینما و رتبه 4 ادبیات نمایشی)
6- خانم عاطفه عالم رجبی – درصد زبان: 33/63  – 1397 (رتبه 3 معماری منظر و رتبه 5 معماری)
7- خانم نسیم امینی – درصد زبان: 33/63 – 1395 (رتبه 4 مجموعه هنرهای ساخت، گرایش انرژی)
8- خانم ستایش رضوانی – درصد زبان: 44/64 – 1397 (رتبه 5 معماری منظر)
9- خانم فاطمه تیموری – درصد زبان: 60 – 1397 (رتبه 6 رشته مرمت)
10- خانم نیلوفر عبداللهی – درصد زبان: 86 – 1395 (رتبه 6 مجموعه هنرهای ساخت، گرایش انرژی و رتبه 8 گرایش تکنولوژی)
11- خانم مریم اسدی – درصد زبان: 56/75 – 1395 (رتبه 8 مجموعه هنرهای ساخت، گرایش انرژی)
12- آقای حمید روستا – درصد زبان: 40 – 1397 (رتبه 8 جامعه شناسی)   
13- خانم گلاره البرزی – درصد زبان 44/64 – 1397 (رتبه 9 طراحی شهری)
14- خانم مرجان چاپی – درصد زبان: 80 – 1396 (رتبه 10 ژنتیک پزشکی)
15- خانم مریم خداداد – درصد زبان: 43/49 – 1395 (رتبه 12 مجموعه مهندسی عمران)
16- آقای امیرحسین هراتی – درصد زبان 56/75 – 1396 (رتبه 19 مدیریت پروژه)
17- خانم فاطمه فضلی – درصد زبان:  33/93 – 1397
18- آقای دانیال عموریزی – درصد زبان: 11/91 – 1396
19- خانم مینا مطهری – درصد زبان: 44/84 – 1397
20- آقای حمید خسروی – درصد زبان: 80 – 1397
21- آقای رضا میری – درصد زبان: 67/78 – 1397
22- خانم میترا راه خدای – درصد زبان: 57/78 – 1396
23- خانم فائقه رهنما – درصد زبان: 37/78 – 1395
24- آقای میلاد آقا نژاد – درصد زبان: 59/77 – 1396
25- آقای پژمان دارابی – درصد زبان: 44/74 – 1396
26- خانم فائقه دلجو – درصد زبان: 56/73 – 1395
27- آقای امیر محمد مؤمنی – درصد زبان: 70 – 1397
28- خانم سارا اخوان عبدالهیان – درصد زبان: 43/68 – 1395
29- خانم ساناز داوودی – درصد زبان: 67/66 – 1395
30- خانم کیاندخت دیوان بیگی – درصد زبان: 67/66 – 1397
31- خانم عاطفه ریحانی – درصد زبان: 62 – 1396
32- علی حیدری – درصد زبان: 60 – 1397
و ...
*توضیح: تعداد نتایج درخشان (رتبه های زیر 20 و درصد بالای 60 درصد) بسیار بیشتر از این بوده است ولی اسامی داوطلبانی که کارنامه آن ها بدست ما نرسیده است در این لیست قرار نگرفته اند که برای همگی آنها نیز آرزوی موفیت داریم.