مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

اطلاعیه تغییر محل برگزاری کلاس ها در برخی روزهای هفته

  • تاریخ انتشار 1396/06/23
  • تعداد بازدید 637


🔰 تغییر محل برگزاری کلاس های روزهای شنبه تا چهارشنبه به دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر