مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
16541معماری کامپیوتر(نکته و تست تفصیلی)1396/12/01پنجشنبه 15 تا 21:0040استاد فرزام2,250,000
26542معماری کامپیوتر (نکته وتست ویژه)1396/12/1425استاد فرزام2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
38984مدارهای منطقی(نکته و تست تفصیلی)1396/12/0120استاد فرزام800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
48987ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست تفصیلی)1396/12/0180استاد فرزام3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
58988ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست ویژه)1396/12/1530استاد فرزام2,400,000
625879معماری کامپیوتر (زمستان 96)1396/11/01شنبه 16:00 تا 21:0054دکتر اجلالی4,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
7123658مدار منطقی(زمستان96)1396/10/30دوشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی3,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور