لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
113004شبکه های کامپیوتری (پاییز96)1396/07/15دوشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام5,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
213006معماری کامپیوتر (پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,700,000
313008ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (پاییز 96)1396/08/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0090دکتر ابراهیمی مقدم ، استاد فرزام7,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
4125486ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها پاییز 961396/08/01جمعه 08:00 تا 14:0090دکتر ظهیری7,700,000
51102546مدار منطقی(پاییز 96)1396/07/15شنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل