لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
113010ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد1 (تابستان 96)1396/04/1690دکتر ابراهیمی مقدم5,900,000
213011ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد2 (تابستان 96)1396/04/1690دکتر ظهیری5,900,000
313030مدارهای منطقی (تابستان 96)1396/04/16شنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی2,700,000
413040معماری کامپیوتر کد1 (تابستان 96)1396/04/16دوشنبه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی3,500,000
513041معماری کامپیوتر کد2 (تابستان 96)1396/04/16جمعه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی3,500,000
613060شبکه های کامپیوتری (تابستان 96)1396/04/16دوشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای-ثبت نام در خرداد ماه(قیمت اصلی 490)1396/12/2908:003,400,000سراسر کشور