لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
113026نکته و تست تفصیلی مدار منطقی1395/10/01جمعه 08:00 تا 13:0020استاد فرزام800,000
213062نکته و تست تفصیلی معماری کامپیوتر1395/10/01یکشنبه 15:00 تا 21:0040استاد فرزام1,600,000
313069نکته و تست تفصیلی و مکمل ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1395/10/01سه شنبه 15:00 تا 21:0080استاد فرزام3,200,000
413084نکته و تست تفصیلی شبکه های کامپیوتری1395/11/24یکشنبه 16:00 تا 21:0025دکتر رضوانی2,000,000
517021شبکه های کامپیوتری (رویکرد بالا به پایین)1395/11/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,500,000
6130001معماری کامپیوتر1395/11/01شنبه 15:00 تا 21:0052دکتر اجلالی3,900,000
7130002مدارهای منطقی1395/10/30شنبه 15:00 تا 21:0036دکتر اجلالی2,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
8130023نکته و تست ویژه معماری کامپیوتر1396/09/1625استاد فرزام2,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل