لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
11421[نکته و تست ویژه] مدارهای منطقی1396/01/19شنبه 15:00 تا 21:00,سه شنبه 09:00 تا 19:0015استاد فرزام1,400,000دانشکده علوم
21423[نکته و تست ویژه] معماری کامپیوتر1396/01/16چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 18:0025استاد فرزام2,000,000
313026نکته و تست [تفصیلی] مدار منطقی1395/10/01جمعه 08:00 تا 13:0020استاد فرزام800,000
413062نکته و تست [تفصیلی] معماری کامپیوتر1395/10/01یکشنبه 15:00 تا 21:0040استاد فرزام1,600,000
513069نکته و تست [تفصیلی] و [مکمل] ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1395/10/01سه شنبه 15:00 تا 21:0080استاد فرزام3,200,000
617021شبکه های کامپیوتری (رویکرد بالا به پایین)1395/11/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,500,000
7130002مدارهای منطقی1395/10/30شنبه 15:00 تا 21:0036دکتر اجلالی2,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل