لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
11421[نکته و تست ویژه] مدارهای منطقی1396/01/19شنبه 15:00 تا 21:00,سه شنبه 09:00 تا 19:0015استاد فرزام1,400,000دانشکده علوم
21423[نکته و تست ویژه] معماری کامپیوتر1396/01/16چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 18:0025استاد فرزام2,000,000
317021شبکه های کامپیوتری (رویکرد بالا به پایین)1395/11/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل