لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
113010ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد1 (تابستان 96)1396/04/16چهارشنبه 08:00 تا 14:00,پنجشنبه 08:00 تا 14:0090دکتر ابراهیمی مقدم ، استاد فرزام6,800,000
213011ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد2 (تابستان 96)1396/04/16دوشنبه 08:00 تا 14:00,جمعه 08:00 تا 14:0090دکتر ظهیری6,800,000
313030مدارهای منطقی (تابستان 96)1396/04/16شنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی3,100,000
413040معماری کامپیوتر کد1 (تابستان 96)1396/04/16دوشنبه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی4,100,000
513041معماری کامپیوتر کد2 (تابستان 96)1396/04/16جمعه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی4,100,000
613060شبکه های کامپیوتری (تابستان 96)1396/04/16یکشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,600,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای-ثبت نام در تیر ماه(قیمت اصلی 490)1396/12/2908:003,400,000سراسر کشور