مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,000,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)1397/06/3012دکتر رستمی1,100,000
3007ریاضیات مهندسی کد1 (تابستان97)1397/04/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی6,350,000دانشکده برق
4009ریاضیات مهندسی کد2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,350,000دانشکده برق
51001مقاومت مصالح (تابستان97)1397/04/20جمعه 08:30 تا 12:3044دکتر نایی3,350,000دانشکده برق
61005ترمودینامیک (تابستان97)1397/04/20چهارشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر کوثری3,100,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت خردادماه)1398/02/3108:002,100,000سراسر کشور