مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی زمستان 961396/11/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
210011کارگاه تخصصی درک مطلب (زمستان96)1396/11/09دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,200,000دانشکده علوم
310030ریاضیات مهندسی کد الف زمستان 961396/11/01پنجشنبه 07:30 تا 14:3070استاد کریمی6,300,000دانشکده برق
410031نکته و تست ریاضی مهندسی1397/01/2624استاد کریمی1,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
512000مقاومت مصالح زمستان 961396/11/01شنبه 17 تا 2136دکتر نایی3,300,000دانشکده علوم
613001ترمودینامیک زمستان961396/11/01شنبه 13 تا 1740دکتر کوثری3,600,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور