لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
112010مقاومت مصالح (تابستان 96)1396/04/16جمعه 08:30 تا 12:3040دکتر نایی2,900,000
212050ترمودینامیک (تابستان 96)1396/04/16پنجشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر کوثری2,900,000
320020ریاضی مهندسی کد1 (تابستان96)1396/04/15چهارشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی5,700,000
420021ریاضی مهندسی کد2 (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی5,700,000
520030زبان عمومی (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,300,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای-ثبت نام در خرداد ماه(قیمت اصلی 490)1396/12/2908:003,400,000سراسر کشور