مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,000,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)1397/06/3012دکتر رستمی1,100,000
3007ریاضیات مهندسی کد1 (تابستان97)1397/04/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی6,350,000دانشکده برق
4009ریاضیات مهندسی کد2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,350,000دانشکده برق
5013مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان97)1397/04/20شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 16:00 تا 21:0090دکتر زرگر6,950,000دانشکده برق
6015مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0090دکتر زرگر6,950,000دانشکده برق
7017الکترونیک (تابستان97)1397/04/20جمعه 15:00 تا 21:0084استاد ایمانی6,700,000دانشکده برق
8021ماشین های الکتریکی (تابستان97)1397/04/20دوشنبه 16:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده4,800,000دانشکده برق
9025سیستم های کنترل خطی کد1(تابستان97)1397/04/20سه شنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر6,700,000دانشکده برق
10027سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان97)1397/04/30چهارشنبه 08:00 تا 14:0084استاد کریمی6,700,000دانشکده برق
11029سیگنال ها و سیستم ها (تابستان97)1397/04/20جمعه 08:00 تا 15:0084استاد تقدسی6,700,000دانشکده برق
12031الکترومغناطیس (تابستان97)1397/04/20چهارشنبه 08:00 تا 14:0084استاد اشرفیان6,700,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت خردادماه)1398/02/3108:002,100,000سراسر کشور