لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
111010مدارهای الکتریکی کد1 (تابستان 96)1396/04/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:3084دکتر زرگر6,400,000
211011مدارهای الکتریکی کد2 (تابستان 96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر6,400,000
311020کنترل خطی (تابستان 96)1396/04/15چهارشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر6,400,000
411021کنترل خطی کد2 (تابستان 96)1396/04/16یکشنبه 08:00 تا 14:0084استاد کریمی6,400,000
511030الکترونیک کد1 (تابستان 96)1396/04/15دوشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0080استاد اشرفیان6,100,000
611031الکترونیک کد2 (تابستان 96)1396/04/15شنبه 12:00 تا 16:00,چهارشنبه 12:00 تا 16:0080استاد ایمانی6,100,000
711040الکترومغناطیس (تابستان 96)1396/04/15دوشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0080استاد اشرفیان6,100,000
811050ماشین های الکتریکی کد1 (تابستان 96)1396/04/15دوشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,000,000
911051ماشین های الکتریکی کد2 (تابستان 96)1396/04/16سه شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,000,000
1011070تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (تابستان 96)1396/04/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3082استاد تقدسی6,400,000
1120020ریاضی مهندسی کد1 (تابستان96)1396/04/15چهارشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,500,000
1220021ریاضی مهندسی کد2 (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,500,000
1320030زبان عمومی (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,600,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای-ثبت نام در تیر ماه(قیمت اصلی 490)1396/12/2908:003,400,000سراسر کشور