لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
113010ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد1 (تابستان 96)1396/04/1690دکتر ابراهیمی مقدم5,900,000
213011ساختمان داده و طراحی الگوریتم کد2 (تابستان 96)1396/04/1690دکتر ظهیری5,900,000
313040معماری کامپیوتر کد1 (تابستان 96)1396/04/16دوشنبه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی3,500,000
413041معماری کامپیوتر کد2 (تابستان 96)1396/04/16جمعه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی3,500,000
513050سیستم عامل کد1 (تابستان 96)1396/04/1648دکتر کارگهی3,200,000
613051سیستم عامل کد2 (تابستان 96)1396/04/1648دکتر ابراهیمی مقدم3,200,000
713060شبکه های کامپیوتری (تابستان 96)1396/04/16دوشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,000,000
813092پایگاه داده ها (تابستان 96)1396/04/1640دکتر ابراهیمی مقدم2,700,000
913093هوش مصنوعی کد1 (تابستان 96)1396/04/1640دکتر فیلی2,700,000
1013094هوش مصنوعی کد2 (تابستان 96)1396/04/16شنبه 11:00 تا 16:0040استاد طارمیان2,700,000
1113095ریاضیات گسسته (تابستان 96)1396/04/16یکشنبه 15:00 تا 21:0054دکتر اجلالی3,500,000
1220030زبان عمومی (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,300,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای-ثبت نام در خرداد ماه(قیمت اصلی 490)1396/12/2908:003,400,000سراسر کشور
2بسته آزمون چهار مرحله ای(قیمت اصلی 290)1396/11/2408:002,000,000سراسر کشور
3بسته آزمون سه مرحله جامع(قیمت اصلی 240)1396/11/2408:001,750,000سراسر کشور