لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
113062نکته و تست تفصیلی معماری کامپیوتر1395/10/01یکشنبه 15:00 تا 21:0040استاد فرزام1,600,000
213069نکته و تست تفصیلی و مکمل ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1395/10/01سه شنبه 15:00 تا 21:0080استاد فرزام3,200,000
313074نکته و تست تفصیلی ریاضیات گسسته1395/10/01پنجشنبه 17:00 تا 21:0040استاد فرزام1,600,000
413084نکته و تست تفصیلی شبکه های کامپیوتری1395/11/24یکشنبه 16:00 تا 21:0025دکتر رضوانی2,000,000
517011مهندسی نرم افزار (ویزه)1395/11/01دکتر رضوانی1,900,000
617021شبکه های کامپیوتری (رویکرد بالا به پایین)1395/11/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,500,000
720030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
820030کارگاه درک مطلب1395/11/03یکشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000دانشکده علوم
9130001معماری کامپیوتر1395/11/01شنبه 15:00 تا 21:0052دکتر اجلالی3,900,000
10130006ریاضیات گسسته1395/11/01دوشنبه 15:00 تا 21:0052دکتر اجلالی3,900,000
11130010هوش مصنوعی1395/11/01پنجشنبه 16:00 تا 21:0040استاد طارمیان3,000,000
12130023نکته و تست ویژه معماری کامپیوتر1396/09/1625استاد فرزام2,000,000
13130054نکته و تست ویژه ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1396/01/2330استاد فرزام2,500,000
14130055نکته و تست ویژه ریاضیات گسسته1396/01/3020استاد فرزام2,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 : 3 مرحله آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2بسته 2: 3 مرحله آزمون جامع حضوری + آزمون 50 درصد1395/12/3008:003,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
5آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور
6بسته 1: آزمون 5 مرحله ای حضوری + 5 مرحله دانشیار غیر حضوری(قیمت 370 هزارتومان،پیش پرداخت 190 هزارتومان)1395/11/0108:001,900,000سراسر کشور