مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,000,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)1397/06/3012دکتر رستمی1,100,000
3009ریاضیات گسسته(تابستان 97)1397/04/31سه شنبه 14:00 تا 21:0055دکتر اجلالی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
4010معماری کامپیوتر (تایستان97)1397/04/31پنجشنبه 17:00 تا 21:0055دکتر اجلالی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
5012ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها (تابستان97)1397/04/31جمعه 15:00 تا 21:0090استاد فرزام6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
6014شبکه های کامپیوتری (تابستان97)1397/04/31چهارشنبه 15:00 تا 21:0060استاد فرزام4,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
7023سیستم عامل(تابستان 97)1397/04/31پنجشنبه 13:00 تا 17:0050استاد سلامی3,600,000دانشکده برق
8026پایگاه داده (تابستان97)1397/04/31شنبه 16:00 تا 20:0040استاد سلامی2,900,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت خردادماه)1398/02/3108:001,750,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت خردادماه)1398/02/3108:003,500,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت خردادماه)1398/02/3108:002,100,000سراسر کشور