لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
212000پایگاه داده ها (پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر ابراهیمی مقدم3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
313004شبکه های کامپیوتری (پاییز96)1396/07/15دوشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام5,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
413005هوش مصنوعی (پاییز 96)1396/07/15سه شنبه 16:00 تا 21:0040استاد طارمیان3,500,000
513006معماری کامپیوتر (پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,700,000
613008ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (پاییز 96)1396/08/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0090دکتر ابراهیمی مقدم ، استاد فرزام7,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
7110245ریاضیات گسسته (پاییز96)1396/07/15جمعه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
8125486ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها پاییز 961396/08/01جمعه 08:00 تا 14:0090دکتر ظهیری7,700,000
9140365سیستم عامل (پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 12:0048دکتر کارگهی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)1396/10/0808:002,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور