لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
11423[نکته و تست ویژه] معماری کامپیوتر1396/01/16چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 18:0025استاد فرزام2,000,000
21454[نکته و تست ویژه] ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1396/01/23چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 09:00 تا 19:0030استاد فرزام2,500,000
31455[نکته و تست ویژه] ریاضیات گسسته1396/01/30چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 18:0025استاد فرزام2,000,000
41475[نکته و تست] هوش مصنوعی1396/01/19یکشنبه 15:00 تا 21:006استاد طارمیان700,000دانشکده علوم
513062نکته و تست [تفصیلی] معماری کامپیوتر1395/10/01یکشنبه 15:00 تا 21:0040استاد فرزام1,600,000
613069نکته و تست [تفصیلی] و [مکمل] ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1395/10/01سه شنبه 15:00 تا 21:0080استاد فرزام3,200,000
713074نکته و تست [تفصیلی] ریاضیات گسسته1395/10/01پنجشنبه 17:00 تا 21:0040استاد فرزام1,600,000
813075نکته تست (تفصیلی) سیستم عامل1395/11/1730استاد فرزام1,200,000
917011مهندسی نرم افزار (ویزه)1395/11/01دکتر رضوانی1,900,000
1017021شبکه های کامپیوتری (رویکرد بالا به پایین)1395/11/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,500,000
1120030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
1220065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1320165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
14130010هوش مصنوعی1395/11/01پنجشنبه 16:00 تا 21:0040استاد طارمیان3,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 مرحله ای آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور