لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
154955مهارت تست زنی درس سازه های فولادی1396/01/25جمعه 09:00 تا 20:0010دکتر فنایی1,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل