لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
430011ریاضی عمومی 1و2 کد ب(پاییز96)1396/07/30پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی8,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
530020مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها - پاییز 961396/08/01سه شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 15:00 تا 21:00120دکتر فنایی8,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
630030مکانیک خاک و پی سازی- پاییز961396/08/01جمعه 14:00 تا 21:0090استاد فراهانی5,800,000دانشکده برق
730040مکانیک سیالات و هیدرولیک- پاییز 961396/08/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0090استاد فراهانی5,800,000دانشکده برق
830050سازه های فولادی و بتنی- پاییز 961396/08/01پنجشنبه 08:30 تا 13:3065دکتر فنایی4,800,000دانشکده برق
930060راهسازی و روسازی- پاییز 961396/08/01یکشنبه 17:00 تا 21:0030مهندس نیک نژاد2,300,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)1396/10/0808:002,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور