لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
112345شبیه سازی مکانیک سیالات و هیدرولیک1396/01/19شنبه 15:30 تا 20:30,سه شنبه 15:30 تا 20:30,شنبه 15:30 تا 20:300استاد فراهانی1,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
220016نکته و تست معادلات دیفرانسیل1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:0012استاد کریمی1,200,000
320030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
420065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
520165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
625896شبیه سازی مکانیک خاک و پی سازی1396/01/15سه شنبه 15:30 تا 20:30,سه شنبه 09:30 تا 14:30,سه شنبه 15:30 تا 20:300استاد فراهانی1,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
754955مهارت تست زنی درس سازه های فولادی1396/01/25جمعه 09:00 تا 20:0010دکتر فنایی1,000,000
874126کارگاه درک مطلب زبان (فروردین)1396/01/2312دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
2آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور