لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
114010مکانیک سیالات و هیدرولیک1395/10/30جمعه 14:30 تا 21:0052استاد فراهانی4,000,000
214020مکانیک خاک و پی سازی1395/10/27سه شنبه 14:30 تا 21:0052استاد فراهانی4,000,000
314030سازه های فولادی و بتنی1395/10/28چهارشنبه 15:00 تا 21:0060دکتر فنایی4,800,000
414050راهسازی و روسازی1395/10/26یکشنبه 16:00 تا 21:0030مهندس نیک نژاد2,000,000
520030کارگاه درک مطلب1395/11/03یکشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000دانشکده علوم
620030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 : 3 مرحله آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2بسته 2: 3 مرحله آزمون جامع حضوری + آزمون 50 درصد1395/12/3008:003,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
5آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور
6بسته 1: آزمون 5 مرحله ای حضوری + 5 مرحله دانشیار غیر حضوری(قیمت 370 هزارتومان،پیش پرداخت 190 هزارتومان)1395/11/0108:001,900,000سراسر کشور