لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
430010ریاضی عمومی 1و2 کد الف- پاییز961396/07/30شنبه 15:00 تا 21:0094استاد کریمی7,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
530011ریاضی عمومی 1و2 کد ب(پاییز96)1396/07/30پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی7,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
630020مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها - پاییز 961396/08/01سه شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 15:00 تا 21:00120دکتر فنایی8,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
730030مکانیک خاک و پی سازی- پاییز961396/08/01جمعه 14:00 تا 21:0090استاد فراهانی5,800,000دانشکده برق
830040مکانیک سیالات و هیدرولیک- پاییز 961396/08/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0090استاد فراهانی5,800,000دانشکده برق
930050سازه های فولادی و بتنی- پاییز 961396/08/01پنجشنبه 08:30 تا 13:3065دکتر فنایی4,800,000دانشکده علوم
1030060راهسازی و روسازی- پاییز 961396/08/01یکشنبه 17:00 تا 21:0030مهندس نیک نژاد2,300,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای(کلیه مراحل)-ثبت نام در مهرماه(قیمت اصلی 490)1396/08/2608:004,400,000سراسر کشور
2بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)(قیمت اصلی 290)1396/10/0808:002,600,000سراسر کشور
3بسته آزمون سه مرحله جامع(قیمت اصلی 240)1396/12/2508:002,150,000سراسر کشور
4بسته آزمون پنج مرحله ای(25درصداول-25درصددوم-50درصد-25درصدسوم-25درصدچهارم)(قیمت اصلی 250)1396/08/2608:002,250,000سراسر کشور