لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
412000پایگاه داده ها (پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر ابراهیمی مقدم3,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
513000نظریه زبانها و اتوماتا (پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 12:00 تا 16:0048دکتر کارگهی3,600,000
613001احتمالات و آمار مهندسی کامپیوتر پاییز 961396/07/15شنبه 11:00 تا 16:0040استاد فرزام3,100,000
713002مدارهای الکتریکی کامپیوتر (پاییز96)1396/07/15یکشنبه 16:30 تا 21:0045دکتر زرگر3,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
813004شبکه های کامپیوتری (پاییز96)1396/07/15دوشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام4,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
913005هوش مصنوعی (پاییز 96)1396/07/15سه شنبه 16:00 تا 21:0040استاد طارمیان3,100,000
1013006معماری کامپیوتر (پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,200,000
1113008ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (پاییز 96)1396/08/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0090دکتر ابراهیمی مقدم ، استاد فرزام6,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1213009الکترونیک دیجیتال و VLSI (پاییز 96)1396/08/0155دکتر اجلالی4,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1313056کامپایلر( پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر کارگهی3,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1430010ریاضی عمومی 1و2 کد الف- پاییز961396/07/30شنبه 15:00 تا 21:0094استاد کریمی7,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1530011ریاضی عمومی 1و2 کد ب(پاییز96)1396/07/30پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی7,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
16110245ریاضیات گسسته (پاییز96)1396/07/15جمعه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
17125486ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها پاییز 961396/08/01جمعه 08:00 تا 14:0090دکتر ظهیری6,800,000
18140365سیستم عامل (پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 12:0048دکتر کارگهی3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
191102546مدار منطقی(پاییز 96)1396/07/15شنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی3,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای(کلیه مراحل)-ثبت نام در مهرماه(قیمت اصلی 490)1396/08/2608:004,400,000سراسر کشور
2بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)(قیمت اصلی 290)1396/10/0808:002,600,000سراسر کشور
3بسته آزمون سه مرحله جامع(قیمت اصلی 240)1396/12/2508:002,150,000سراسر کشور
4بسته آزمون پنج مرحله ای(25درصداول-25درصددوم-50درصد-25درصدسوم-25درصدچهارم)(قیمت اصلی 250)1396/08/2608:002,250,000سراسر کشور