مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
16541معماری کامپیوتر(نکته و تست تفصیلی)1396/12/01پنجشنبه 15 تا 21:0040استاد فرزام2,250,000
26542معماری کامپیوتر (نکته وتست ویژه)1396/12/1425استاد فرزام2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
38984مدارهای منطقی(نکته و تست تفصیلی)1396/12/0120استاد فرزام800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
48985ریاضیات گسسته (نکته وتست تفصیلی)1396/12/0150استاد فرزام2,500,000
58986ریاضیات گسسته (نکته و تست ویژه)1396/12/2420استاد فرزام1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
68987ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست تفصیلی)1396/12/0180استاد فرزام3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
78988ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست ویژه)1396/12/1530استاد فرزام2,400,000
88989شبکه های کامپیوتری(نکته و تست تفصیلی)1396/12/0130استاد فرزام1,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
98991احتمالات و آمار مهندسی(نکته و تست ویژه)1396/11/2820استاد فرزام1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
108995الکترونیک دیجیتال و VLSI (تدریس-تست-جمعبندی)1396/12/0930استاد اکبر1,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
118997هوش مصنوعی(نکته و تست ویژه)1396/12/0512استاد قنبرپور1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1210010زبان عمومی زمستان 961396/11/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
1310011کارگاه تخصصی درک مطلب (زمستان96)1396/11/09دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,200,000دانشکده علوم
1410019ریاضی عمومی 1و2- زمستان 96- دوره فشرده و مطالب مهم1396/11/01دوشنبه 16:00 تا 21:0040استاد کریمی3,600,000دانشکده علوم
1510020معادلات دیفرانسیل کد الف زمستان 961396/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0042استاد کریمی4,100,000دانشکده برق
1610021معادلات دیفرانسیل کد ب زمستان 961396/11/01چهارشنبه 14:30 تا 20:3042استاد آقاسی4,100,000دانشکده علوم
1710022نکته وتست معادلات1397/01/2615استاد آقاسی1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1825879معماری کامپیوتر (زمستان 96)1396/11/01شنبه 16:00 تا 21:0054دکتر اجلالی4,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1954123نظریه زبان ها و اتوماتا(نکته وتست ویژه)1396/12/1912دکتر کارگهی1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2054321کامپایلر(نکته و تست ویژه)1396/12/1210دکتر کارگهی800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
21123658مدار منطقی(زمستان96)1396/10/30دوشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی3,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
22123660مدارهای الکتریکی (نکته وتست ویژه)1396/12/0812دکتر زرگر1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
23140014سیگنال و سیستم کامپیوتر (زمستان96)1396/11/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:0075استاد تقدسی6,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
24140015سیگنال و سیستم ها(نکته وتست ویژه)1396/12/1912استاد تقدسی1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
25215469ریاضیات گسسته - زمستان 961396/11/01جمعه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
26252525احتمالات و آمار مهندسی زمستان961396/10/30دوشنبه 16:00 تا 21:0040استاد فرزام3,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
27874541پایگاه داده ها (زمستان96)1396/11/01چهارشنبه 11:00 تا 16:0050استاد خلیلی فر3,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
28874542پایگاه داده(نکته وتست ویژه)1396/12/1020استاد خلیلی فر1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور