لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
411258سیگنال و سیستم ویژه کامپیوتر(پاییز)1396/04/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0060استاد تقدسی5,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
512000پایگاه داده ها (پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر ابراهیمی مقدم3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
613000نظریه زبانها و اتوماتا (پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 12:00 تا 16:0048دکتر کارگهی4,000,000
713001احتمالات و آمار مهندسی کامپیوتر پاییز 961396/07/15شنبه 11:00 تا 16:0040استاد فرزام3,500,000
813002مدارهای الکتریکی کامپیوتر (پاییز96)1396/07/15یکشنبه 16:30 تا 21:0045دکتر زرگر3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
913004شبکه های کامپیوتری (پاییز96)1396/07/15دوشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام5,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1013005هوش مصنوعی (پاییز 96)1396/07/15سه شنبه 16:00 تا 21:0040استاد طارمیان3,500,000
1113006معماری کامپیوتر (پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,700,000
1213008ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (پاییز 96)1396/08/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0090دکتر ابراهیمی مقدم ، استاد فرزام7,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1313009الکترونیک دیجیتال و VLSI (پاییز 96)1396/08/0155دکتر اجلالی4,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1413056کامپایلر( پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0040دکتر کارگهی3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1530011ریاضی عمومی 1و2 کد ب(پاییز96)1396/07/30پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی8,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
16110245ریاضیات گسسته (پاییز96)1396/07/15جمعه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
17125486ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها پاییز 961396/08/01جمعه 08:00 تا 14:0090دکتر ظهیری7,700,000
18140365سیستم عامل (پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 12:0048دکتر کارگهی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
191102546مدار منطقی(پاییز 96)1396/07/15شنبه 16:00 تا 21:0040دکتر اجلالی3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)1396/10/0808:002,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور