لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
11421[نکته و تست ویژه] مدارهای منطقی1396/01/19شنبه 15:00 تا 21:00,سه شنبه 09:00 تا 19:0015استاد فرزام1,400,000دانشکده علوم
21423[نکته و تست ویژه] معماری کامپیوتر1396/01/16چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 18:0025استاد فرزام2,000,000
31454[نکته و تست ویژه] ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها1396/01/23چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 09:00 تا 19:0030استاد فرزام2,500,000
41455[نکته و تست ویژه] ریاضیات گسسته1396/01/30چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 18:0025استاد فرزام2,000,000
51465[نکته و تست] نظریه زبان ها و اتوماتا1396/01/26شنبه 15:00 تا 21:00,دوشنبه 15:00 تا 21:0012دکتر کارگهی1,200,000
61469[نکته و تست] کامپایلر1396/01/14دوشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:0010دکتر کارگهی1,000,000
71470نکته وتست سیگنال ها وسیستم ها [ویژه کامپیوتر]1396/01/27یکشنبه 15:00 تا 21:00,سه شنبه 15:00 تا 21:0012استاد تقدسی1,200,000دانشکده علوم
81475[نکته و تست] هوش مصنوعی1396/01/19یکشنبه 15:00 تا 21:006استاد طارمیان700,000دانشکده علوم
913075نکته تست (تفصیلی) سیستم عامل1395/11/1730استاد فرزام1,200,000
1017021شبکه های کامپیوتری (رویکرد بالا به پایین)1395/11/01پنجشنبه 09:00 تا 15:0060استاد فرزام4,500,000
1120020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
1220030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
1320065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1420156نکته و تست ریاضیات مهندسی1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:0018استاد کریمی1,800,000
1520165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1674126کارگاه درک مطلب زبان (فروردین)1396/01/2312دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
17130009احتمالات و آمار مهندسی1395/11/01چهارشنبه 10:00 تا 15:0040استاد فرزام3,000,000
18130010هوش مصنوعی1395/11/01پنجشنبه 16:00 تا 21:0040استاد طارمیان3,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
2آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور