کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1000ریاضی عمومی 1و2 کد1 (مبحث مشتق)(پاییز 97)1397/08/15یکشنبه 16:00 تا 21:0030استاد کریمی2,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2001ریاضی عمومی 1و2 کد2 (مبحث انتگرال) (پاییز97)1397/08/15سه شنبه 16:00 تا 21:0045استاد کریمی4,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
3001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
4003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
5003ریاضی عمومی1و2 کد3 (پاییز 97)1397/08/15پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی9,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
6005معادلات دیفرانسیل(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,600,000
71230مدار منطقی (پاییز97 )1397/08/30دوشنبه 16:00 تا 21:0045استاد فرزام2,700,000دانشکده برق
81231معماری کامپیوتر (پاییز 97)1397/08/30سه شنبه 16:00 تا 21:0055استاد فرزام3,400,000دانشکده برق
91232شبکه های کامپیوتری(پاییز 97)1397/08/30چهارشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام3,700,000دانشکده برق
101233سیستم عامل(پاییز 97)1397/08/30پنجشنبه 16:30 تا 19:3050استاد سلامی3,100,000دانشکده برق
111234الکترونیک دیجیتال و vlsi (پاییز 97)1397/08/30شنبه 17:00 تا 21:0055استاد اکبر3,400,000دانشکده برق
121235مدار الکتریکی کامپیوتر(پاییز 97)1397/08/30یکشنبه 16:30 تا 21:0045دکتر زرگر2,700,000دانشکده برق
131236هوش مصنوعی (پاییز 97)1397/08/30شنبه 16:00 تا 21:0040استاد قنبرپور2,500,000دانشکده برق
141237پایگاه داده(پاییز 97)1397/08/30پنجشنبه 12:30 تا 16:3040استاد سلامی2,500,000دانشکده برق
151238کامپایلر (پاییز 97)1397/08/30پنجشنبه 16:30 تا 20:3040استاد کاشفی2,500,000دانشکده برق
161239سیگنال ها و سیستم ها کد1 کامپیوتر(پاییز97)1397/08/30یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3075استاد تقدسی4,600,000دانشکده برق
171240سیگنال ها و سیستم ها کد2 کامپیوتر (پاییز97)1397/08/30جمعه 14:30 تا 20:3075استاد تقدسی4,600,000دانشکده برق
181241نظریه زبانها و اتوماتا (پاییز 97 )1397/08/30یکشنبه 17:00 تا 21:0050استاد کاشفی3,100,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت مهرماه)1397/12/2408:002,500,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت مهرماه)1397/09/0908:005,050,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت مهرماه)1397/10/2108:002,990,000سراسر کشور
4بسته آزمون پنج مرحله بودجه بندی(قیمت مهرماه)1397/12/2508:002,550,000سراسر کشور
5بسته آزمون های 10 مرحله حضوری [5مرحله طبقه بندی شده +5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/09/0908:003,500,000سراسر کشور
6بسته آزمون های 10 مرحله آنلاین [5مرحله طبقه بندی شده +5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/09/0908:002,500,000سراسر کشور
7بسته آزمون های 10 مرحله ترکیبی 6 حضوری و 4 آنلاین [5مرحله طبقه بندی شده +5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/09/0908:003,000,000سراسر کشور
8بسته آزمون های 10 مرحله ترکیبی 4 حضوری و 6 آنلاین [5مرحله طبقه بندی شده +5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/09/0908:003,000,000سراسر کشور
9بسته آزمون های 6 مرحله حضوری [یک مرحله 50 درصد+5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/10/2108:002,500,000سراسر کشور
10بسته آزمون های 6 مرحله آنلاین [یک مرحله 50 درصد+5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/10/2108:002,000,000سراسر کشور
11بسته آزمون های 5 مرحله حضوری [5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/12/1708:002,250,000سراسر کشور
12بسته آزمون های 5 مرحله آنلاین [5 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/12/1708:001,750,000سراسر کشور
13بسته آزمون های 3 مرحله حضوری [3 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/12/2408:002,000,000سراسر کشور
14بسته آزمون های 3 مرحله آنلاین [3 مرحله جامع] (قیمت مهرماه)1397/12/2408:001,500,000سراسر کشور