کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)1397/06/3012دکتر رستمی1,300,000
3004ریاضی عمومی 1و2 (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 14:00 تا 18:15,جمعه 12:45 تا 17:0094استاد آقاسی9,500,000
4005معادلات دیفرانسیل (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,600,000دانشکده برق
5007ریاضیات مهندسی کد1 (تابستان97)1397/04/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
6009ریاضیات مهندسی کد2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
71001مقاومت مصالح (تابستان97)1397/04/20جمعه 08:30 تا 12:3044دکتر نایی4,000,000دانشکده برق
81002استاتیک (تابستان97)1397/04/31سه شنبه 16:30 تا 20:3036دکتر نایی3,300,000دانشکده برق
91003طراحی اجزاء (تابستان97)1397/04/20یکشنبه 16:00 تا 21:0050دکتر شریعت پناهی4,500,000دانشکده برق
101004مکانیک سیالات (تابستان97)1397/04/20دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0040دکتر صادقی3,600,000دانشکده برق
111005ترمودینامیک (تابستان97)1397/04/31چهارشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر کوثری3,600,000دانشکده برق
121007دینامیک (تابستان97)1397/04/31جمعه 13:00 تا 17:0048دکتر جباری4,500,000دانشکده برق
131008ارتعاشات (تابستان97)1397/04/31جمعه 17:00 تا 21:0048دکتر جباری4,500,000دانشکده برق
141009مشاوره تخصصی مکانیک1397/04/010مهندس کاوه4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت مرداد ماه)1398/12/2408:002,050,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت مرداد ماه)1398/09/0908:004,150,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت مرداد ماه)1398/10/2108:002,500,000سراسر کشور