کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1000ریاضی عمومی 1و2 کد1 (مبحث مشتق)(پاییز 97)1397/08/15یکشنبه 16:00 تا 21:0030استاد کریمی2,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2001ریاضی عمومی 1و2 کد2 (مبحث انتگرال) (پاییز97)1397/08/15سه شنبه 16:00 تا 21:0045استاد کریمی4,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
3001زبان عمومی (بیمه جهت)1397/10/3050دکتر رستمی4,600,000دانشکده برق
4001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
5001مقاومت مصالح (پاییز 97)1397/08/15سه شنبه 16:30 تا 20:3044دکتر نایی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
6003ارتعاشات (پاییز97)1397/08/15یکشنبه 17:00 تا 21:0048دکتر جباری4,300,000
7003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
8003ریاضی عمومی1و2 کد3 (پاییز 97)1397/08/15پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی9,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
9005معادلات دیفرانسیل(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,600,000
10007ریاضیات مهندسی کد1(پاییز 97)1397/08/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000
11007طراحی اجزا (پاییز 97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر شریعت پناهی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
12009دینامیک ماشین (پاییز97)1397/08/15دوشنبه 15:00 تا 18:0040مهندس پوررضا3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
130009انتقال حرارت (پاییز97)1397/08/15چهارشنبه 13:00 تا 16:0032دکتر کوثری2,900,000
14009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000
15011کنترل(پاییز97)1397/08/15دوشنبه 18:00 تا 21:0045مهندس پوررضا4,100,000
161002استاتیک (پاییز97)1397/08/01یکشنبه 16:30 تا 20:3036دکتر نایی3,300,000
171004مکانیک سیالات (پاییز97)1397/08/15چهارشنبه 16:00 تا 20:0040دکتر صادقی3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
181005ترمو دینامیک (پاییز97)1397/08/15شنبه 16:00 تا 20:0040دکتر کوثری3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
191007دینامیک (پاییز97)1397/08/15یکشنبه 13:00 تا 17:0048دکتر جباری4,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
201009مشاوره تخصصی مکانیک1397/04/010مهندس کاوه4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت مهرماه)1397/12/2408:002,500,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت مهرماه)1397/09/0908:005,050,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت مهرماه)1397/10/2108:002,990,000سراسر کشور
4بسته آزمون پنج مرحله بودجه بندی(قیمت مهرماه)1397/12/2508:002,550,000سراسر کشور