لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
410030ریاضی مهندسی کد الف(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
510031ریاضی مهندسی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
612010مقاومت مصالح (پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 17:00 تا 21:0040دکتر نایی3,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
712020استاتیک (پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 12:00 تا 16:0032دکتر نایی2,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
812030طراحی اجزاء(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0048دکتر شریعت پناهی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
912040مکانیک سیالات(پاییز 96)1396/07/15دوشنبه 16:00 تا 20:0040دکتر صادقی3,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1012050ترمودینامیک(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 16:30 تا 20:3040دکتر کوثری3,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1112060انتقال حرارت(پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 13:00 تا 17:0032دکتر کوثری2,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1212070دینامیک (پاییز 96)1396/07/15شنبه 13:00 تا 17:0048دکتر جباری3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1312080ارتعاشات(پاییز 96)1396/07/15شنبه 17:00 تا 21:0048دکتر جباری3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1412090دینامیک ماشین (پاییز 96)1396/07/15سه شنبه 15:00 تا 18:0040مهندس پوررضا3,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1512091کنترل (پاییز 96)1396/07/15سه شنبه 18:00 تا 21:0044مهندس پوررضا3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1630011ریاضی عمومی 1و2 کد ب(پاییز96)1396/07/30پنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:1594استاد آقاسی8,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)1396/10/0808:002,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور