لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
114030طراحی اجزاء1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0044دکتر شریعت پناهی3,100,000دانشکده علوم
214050انتقال حرارت1395/11/01شنبه 13:00 تا 17:0036دکتر کوثری2,500,000دانشکده علوم
314060ترمودینامیک1395/11/01چهارشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر کوثری2,800,000دانشکده علوم
414070کنترل1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0040مهندس پوررضا2,800,000دانشکده علوم
514080دینامیک ماشین1395/11/01یکشنبه 17:00 تا 21:0040مهندس پوررضا2,800,000دانشکده علوم
614090دینامیک1395/11/01جمعه 13:00 تا 17:0036دکتر جباری2,500,000دانشکده برق
714091ارتعاشات1395/11/01جمعه 17:00 تا 21:0036دکتر جباری2,500,000دانشکده برق
820016نکته و تست معادلات دیفرانسیل1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:0012استاد کریمی1,200,000
920020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
1020030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
1120065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1220156نکته و تست ریاضیات مهندسی1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:0018استاد کریمی1,800,000
1320165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 مرحله ای آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور