لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
112010مقاومت مصالح1395/11/01پنجشنبه 11:00 تا 15:0036دکتر نایی2,500,000دانشکده برق
214020استاتیک1395/11/01دوشنبه 17:00 تا 21:0028دکتر نایی2,000,000دانشکده علوم
314030طراحی اجزاء1395/11/01سه شنبه 16:00 تا 21:0044دکتر شریعت پناهی3,100,000دانشکده علوم
414040مکانیک سیالات1395/11/01شنبه 17:00 تا 21:0040دکتر صادقی2,800,000دانشکده علوم
514050انتقال حرارت1395/11/01شنبه 13:00 تا 17:0036دکتر کوثری2,500,000دانشکده علوم
614060ترمودینامیک1395/11/01چهارشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر کوثری2,800,000دانشکده علوم
714070کنترل1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0040مهندس پوررضا2,800,000دانشکده علوم
814080دینامیک ماشین1395/11/01یکشنبه 17:00 تا 21:0040مهندس پوررضا2,800,000دانشکده علوم
914090دینامیک1395/11/01جمعه 13:00 تا 17:0036دکتر جباری2,500,000دانشکده برق
1014091ارتعاشات1395/11/01جمعه 17:00 تا 21:0036دکتر جباری2,500,000دانشکده برق
1120020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
1220030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
1320030کارگاه درک مطلب1395/11/03یکشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 : 3 مرحله آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2بسته 2: 3 مرحله آزمون جامع حضوری + آزمون 50 درصد1395/12/3008:003,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
5آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور
6بسته 1: آزمون 5 مرحله ای حضوری + 5 مرحله دانشیار غیر حضوری(قیمت 370 هزارتومان،پیش پرداخت 190 هزارتومان)1395/11/0108:001,900,000سراسر کشور