لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210011زبان تخصصی برق(پاییز)1396/02/1230دکتر رستمی2,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
410021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
510030ریاضی مهندسی کد الف(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
610031ریاضی مهندسی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
710040احتمال و آمار مهندسی(پاییز96)1396/07/15شنبه 11:00 تا 16:0040استاد فرزام3,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
810050مدار های الکتریکی کد الف(پاییز96)1396/07/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:3084دکتر زرگر7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
910051مدارهای الکتریکی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1010060سیستم های کنترل خطی کد الف(پاییز96)1396/07/15سه شنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1110061سیستم های کنترل خطی کد ب(پاییز96)1396/07/15دوشنبه 15:00 تا 21:0084استاد کریمی7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1210070الکترونیک کد الف(پاییز96)1396/07/15جمعه 14:00 تا 20:0080استاد اشرفیان7,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1310071الکترونیک کد ب(پاییز96)1396/07/15جمعه 08:00 تا 14:0080استاد ایمانی7,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1410080تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی(پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1510090ماشین های الکتریکی کد الف(پاییز96)1396/07/15دوشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1610091ماشین های الکتریکی کد ب(پاییز96)1396/07/15سه شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1710100سیگنال ها و سیستم ها کد الف(پاییز96)1396/07/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3084استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1810101سیگنال ها و سیستم ها کد ب(پاییز96)1396/07/15جمعه 14:15 تا 20:1584استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1910110الکترومغناطیس (پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 14:15 تا 20:1580استاد اشرفیان7,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2010120سیستم های دیجیتال(پاییز96)1396/07/15شنبه 16:00 تا 21:0065دکتر اجلالی3,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
21875694مشاوره تخصصی همگام 31396/08/01مهندس پورصیامی2,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)1396/10/0808:002,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور