لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
111010مدارهای الکتریکی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:3080دکتر زرگر5,600,000
211020کنترل خطی1395/11/01یکشنبه 15:00 تا 21:0070دکتر زرگر4,900,000
311030الکترونیک1395/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
411040الکترومغناطیس1395/11/01جمعه 14:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
511050ماشین های الکتریکی1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,100,000
611060تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1395/11/01شنبه 17:00 تا 21:0036دکتر حلم زاده2,550,000
711070تجزیه و تحلیل سیستم ها1395/11/01سه شنبه 14:00 تا 21:0080استاد تقدسی5,600,000
811080سیستمهای دیجیتال 11395/11/15شنبه 15:00 تا 21:0036دکتر اجلالی2,500,000
920016نکته و تست معادلات دیفرانسیل1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:0012استاد کریمی1,200,000
1020020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
1120030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
1220065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1320156نکته و تست ریاضیات مهندسی1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:0018استاد کریمی1,800,000
1420165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1521450نکته و تست ویژه سیستم های دیجیتال1396/01/21پنجشنبه 16:00 تا 21:00,جمعه 09:00 تا 17:0015استاد فرزام1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1621452نکته وتست تفصیلی الکترونیک1395/11/29جمعه 07:30 تا 13:3030مهندس ایمانی2,700,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1721455نکته و تست ویژه مدارهای الکتریکی1396/01/2317دکتر زرگر1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1821456نکته و تست ویژه کنترل خطی1395/12/160استاد کریمی2,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1923589نکته وتست ویژه تحلیل سیستم های انرژی1396/01/160دکتر حلم زاده1,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2025896نکته و تست ویژه الکترومغناطیس1396/01/31پنجشنبه 08:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 21:000استاد اشرفیان1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2165489نکته و تست ویژه ماشین های الکتریکی1396/01/160دکتر حلم زاده1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
22110235نکته و تست ویژه تجزیه و تحلیل سیستمها1396/01/22چهارشنبه 15:00 تا 21:00,پنجشنبه 15:00 تا 21:00,جمعه 15:00 تا 21:0018استاد تقدسی1,800,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 مرحله ای آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور