لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100030کارگاه درک مطلب1395/11/03یکشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000دانشکده علوم
211010مدارهای الکتریکی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:3080دکتر زرگر5,600,000
311020کنترل خطی1395/11/01یکشنبه 15:00 تا 21:0070دکتر زرگر4,900,000
411030الکترونیک1395/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
511040الکترومغناطیس1395/11/01جمعه 14:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
611050ماشین های الکتریکی1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,100,000
711060تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1395/11/01شنبه 17:00 تا 21:0036دکتر حلم زاده2,550,000
811070تجزیه و تحلیل سیستم ها1395/11/01سه شنبه 14:00 تا 21:0080استاد تقدسی5,600,000
911080سیستمهای دیجیتال 11395/11/15شنبه 15:00 تا 21:0036دکتر اجلالی2,500,000
1020020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
1120030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته 3 : 3 مرحله آزمون جامع حضوری1395/12/3008:002,700,000سراسر کشور
2بسته 2: 3 مرحله آزمون جامع حضوری + آزمون 50 درصد1395/12/3008:003,000,000سراسر کشور
3آزمون جامع اول حضوری1395/12/2008:001,000,000سراسر کشور
4آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
5آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور