لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210011زبان تخصصی برق(پاییز)1396/02/1230دکتر رستمی2,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310020معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
410021معادلات دیفرانسیل کد ب(پاییز96)1396/07/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
510030ریاضی مهندسی کد الف(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی6,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
610031ریاضی مهندسی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
710040احتمال و آمار مهندسی(پاییز96)1396/07/15شنبه 11:00 تا 16:0040استاد فرزام2,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
810050مدار های الکتریکی کد الف(پاییز96)1396/07/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:3084دکتر زرگر6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
910051مدارهای الکتریکی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1010060سیستم های کنترل خطی کد الف(پاییز96)1396/07/15سه شنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1110061سیستم های کنترل خطی کد ب(پاییز96)1396/07/15دوشنبه 15:00 تا 21:0084استاد کریمی6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1210070الکترونیک کد الف(پاییز96)1396/07/15جمعه 14:00 تا 20:0080استاد اشرفیان6,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1310071الکترونیک کد ب(پاییز96)1396/07/15جمعه 08:00 تا 14:0080استاد ایمانی6,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1410080تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی(پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1510090ماشین های الکتریکی کد الف(پاییز96)1396/07/15دوشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1610091ماشین های الکتریکی کد ب(پاییز96)1396/07/15سه شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1710100سیگنال ها و سیستم ها کد الف(پاییز96)1396/07/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3084استاد تقدسی6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1810101سیگنال ها و سیستم ها کد ب(پاییز96)1396/07/15جمعه 14:15 تا 20:1584استاد تقدسی6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1910110الکترومغناطیس (پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 14:15 تا 20:1580استاد اشرفیان6,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2010120سیستم های دیجیتال(پاییز96)1396/07/15شنبه 16:00 تا 21:0065دکتر اجلالی3,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2113255مشاوره تخصصی 2 ماهه(پاییز)1396/06/230مهندس پورصیامی2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای(کلیه مراحل)-ثبت نام در مهرماه(قیمت اصلی 490)1396/08/2608:004,400,000سراسر کشور
2بسته آزمون چهار مرحله ای(50درصد و سه مرحله جامع)(قیمت اصلی 290)1396/10/0808:002,600,000سراسر کشور
3بسته آزمون سه مرحله جامع(قیمت اصلی 240)1396/12/2508:002,150,000سراسر کشور
4بسته آزمون پنج مرحله ای(25درصداول-25درصددوم-50درصد-25درصدسوم-25درصدچهارم)(قیمت اصلی 250)1396/08/2608:002,250,000سراسر کشور