کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)1397/06/3012دکتر رستمی1,300,000
3005معادلات دیفرانسیل (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,600,000دانشکده برق
4007ریاضیات مهندسی کد1 (تابستان97)1397/04/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
5009ریاضیات مهندسی کد2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
6011احتمالات و آمار مهندسی (تابستان97)1397/04/20یکشنبه 15:00 تا 21:0050استاد فرزام4,600,000دانشکده برق
7013مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان97)1397/04/20شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 16:00 تا 21:0090دکتر زرگر7,900,000دانشکده برق
8015مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0090دکتر زرگر7,900,000دانشکده برق
9017الکترونیک (تابستان97)1397/04/31جمعه 15:00 تا 21:0084استاد ایمانی7,650,000دانشکده برق
10019سیستم های دیجیتال (ویژه) تابستان971397/04/20دوشنبه 16:00 تا 21:0045دکتر اجلالی4,100,000دانشکده برق
11021ماشین های الکتریکی (تابستان97)1397/04/20دوشنبه 16:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده5,500,000دانشکده برق
12023تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (تابستان97)1397/04/31چهارشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,800,000دانشکده برق
13025سیستم های کنترل خطی کد1(تابستان97)1397/04/20سه شنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر7,650,000دانشکده برق
14027سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان97)1397/04/30چهارشنبه 08:00 تا 14:0084استاد کریمی7,650,000دانشکده برق
15029سیگنال ها و سیستم ها (تابستان97)1397/04/20جمعه 08:00 تا 15:0084استاد تقدسی7,650,000دانشکده برق
16031الکترومغناطیس (تابستان97)1397/04/31چهارشنبه 08:00 تا 14:0084استاد اشرفیان7,650,000دانشکده برق
179999مشاوره همگام برق1397/04/01مهندس پورصیامی2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت تیر ماه)1398/12/2408:002,050,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت تیر ماه)1398/09/0908:004,150,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت تیر ماه)1398/10/2108:002,500,000سراسر کشور