مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
18583ریاضی مهندسی کد الف مشتقات جزئی (پائیز)1396/10/06چهارشنبه 14:00 تا 21:0020استاد کریمی1,800,000دانشکده علوم
28584ریاضی مهندسی کد ب مشتقات جزئی (پائیز)1396/10/07پنجشنبه 08:00 تا 15:0020استاد کریمی1,800,000دانشکده برق
310010زبان عمومی زمستان 961396/11/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
410011کارگاه تخصصی درک مطلب (زمستان96)1396/11/09دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,200,000دانشکده علوم
510020معادلات دیفرانسیل کد الف زمستان 961396/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0042استاد کریمی4,100,000دانشکده برق
610021معادلات دیفرانسیل کد ب زمستان 961396/11/01چهارشنبه 14:30 تا 20:3042استاد آقاسی4,100,000دانشکده علوم
710022نکته وتست معادلات1397/01/2615استاد آقاسی1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
810030ریاضیات مهندسی کد الف زمستان 961396/11/01پنجشنبه 07:30 تا 14:3070استاد کریمی6,300,000دانشکده برق
910031نکته و تست ریاضی مهندسی1397/01/2624استاد کریمی1,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1010040احتمالات و آمار مهندسی زمستان961396/10/30جمعه 16:00 تا 21:0040استاد فرزام3,300,000دانشکده برق
1110041نکته و تست احتمالات و آمار مهندسی1396/11/2815استاد فرزام1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1210050مدارهای الکتریکی- زمستان 961396/11/01شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 16:00 تا 21:0080دکتر زرگر7,000,000دانشکده علوم
1310051نکته و تست مدارهای الکتریکی1397/01/2314دکتر زرگر1,400,000
1410061سیستم های کنترل خطی کد ب زمستان- دوره فشرده961396/11/01چهارشنبه 15:00 تا 21:0040استاد کریمی3,300,000دانشکده علوم
1510062نکته و تست سیستم های کنترل خطی1396/11/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0040استاد کریمی3,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1610071الکترونیک کد ب زمستان 961396/11/01جمعه 08:00 تا 15:0070استاد ایمانی6,300,000دانشکده برق
1710072نکته و تست الکترونیک1397/01/2318استاد ایمانی1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1810080تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی زمستان961396/11/01دوشنبه 17:00 تا 21:0042دکتر حلم زاده3,900,000دانشکده علوم
1910081نکته تست تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1397/01/1512دکتر حلم زاده1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2010090ماشین های الکتریکی زمستان 961396/11/01یکشنبه 16:00 تا 21:0048دکتر حلم زاده4,500,000دانشکده علوم
2110091نکته و تست ماشین های الکتریکی1397/01/1515دکتر حلم زاده1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2210100سیگنال و سیستم ها زمستان 961396/11/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:0075استاد تقدسی6,700,000دانشکده علوم
2310101نکته و تست سیگنال و سیستم ها1397/01/1918استاد تقدسی1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2410110الکترومغناطیس زمستان 96 (فشرده)1396/11/01چهارشنبه 09:00 تا 15:0060استاد اشرفیان5,400,000دانشکده علوم
2510111نکته و تست الکترومغناطیس1397/01/1618استاد اشرفیان1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2610120سیستم های دیجیتال زمستان 961396/11/01دوشنبه 16:00 تا 21:0045دکتر اجلالی3,900,000دانشکده علوم
2710122مشاوره تخصصی همگام زمستان 96 (برق-دوره چهارم)1396/10/01سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 0مهندس پورصیامی2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور