لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
111010مدارهای الکتریکی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:3080دکتر زرگر5,600,000
211020کنترل خطی1395/11/01یکشنبه 15:00 تا 21:0070دکتر زرگر4,900,000
311030الکترونیک1395/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
411040الکترومغناطیس1395/11/01جمعه 14:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
511050ماشین های الکتریکی1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,100,000
611060تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1395/11/01شنبه 17:00 تا 21:0036دکتر حلم زاده2,550,000
711070تجزیه و تحلیل سیستم ها1395/11/01سه شنبه 14:00 تا 21:0080استاد تقدسی5,600,000
820016نکته و تست معادلات دیفرانسیل1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:0012استاد کریمی1,200,000
920020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
1020030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
1120065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1220156نکته و تست ریاضیات مهندسی1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:0018استاد کریمی1,800,000
1320165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1421450نکته و تست ویژه سیستم های دیجیتال1396/01/21پنجشنبه 16:00 تا 21:00,جمعه 09:00 تا 17:0015استاد فرزام1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1521455نکته و تست ویژه مدارهای الکتریکی1396/01/2317دکتر زرگر1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1621456نکته و تست ویژه کنترل خطی1395/12/160استاد کریمی2,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1723589نکته وتست ویژه تحلیل سیستم های انرژی1396/01/160دکتر حلم زاده1,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1825896نکته و تست ویژه الکترومغناطیس1396/01/31پنجشنبه 08:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 21:000استاد اشرفیان1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1965489نکته و تست ویژه ماشین های الکتریکی1396/01/160دکتر حلم زاده1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2074126کارگاه درک مطلب زبان (فروردین)1396/01/2312دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2178542نکته و تست ویژه الکترونیک1396/01/27یکشنبه 16:00 تا 21:00,دوشنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 11:00 تا 21:00مهندس ایمانی1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
22110235نکته و تست ویژه تجزیه و تحلیل سیستمها1396/01/22چهارشنبه 15:00 تا 21:00,پنجشنبه 15:00 تا 21:00,جمعه 15:00 تا 21:0018استاد تقدسی1,800,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1آزمون جامع دوم حضوری1396/01/1808:001,000,000سراسر کشور
2آزمون جامع سوم حضوری1396/02/0108:001,000,000سراسر کشور