مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,000,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)1397/06/3012دکتر رستمی1,100,000
3005معادلات دیفرانسیل (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,000,000دانشکده برق
4007ریاضیات مهندسی کد1 (تابستان97)1397/04/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی6,350,000دانشکده برق
5009ریاضیات مهندسی کد2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,350,000دانشکده برق
6011احتمالات و آمار مهندسی (تابستان97)1397/04/20یکشنبه 15:00 تا 21:0050استاد فرزام4,000,000دانشکده برق
7013مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان97)1397/04/20شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 16:00 تا 21:0090دکتر زرگر6,950,000دانشکده برق
8015مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان97)1397/04/20پنجشنبه 08:00 تا 14:0090دکتر زرگر6,950,000دانشکده برق
9017الکترونیک (تابستان97)1397/04/20جمعه 15:00 تا 21:0084استاد ایمانی6,700,000دانشکده برق
10019سیستم های دیجیتال (ویژه) تابستان971397/04/20دوشنبه 16:00 تا 21:0045دکتر اجلالی3,600,000دانشکده برق
11021ماشین های الکتریکی (تابستان97)1397/04/20دوشنبه 16:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده4,800,000دانشکده برق
12023تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (تابستان97)1397/04/20چهارشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,200,000دانشکده برق
13025سیستم های کنترل خطی کد1(تابستان97)1397/04/20سه شنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر6,700,000دانشکده برق
14027سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان97)1397/04/30چهارشنبه 08:00 تا 14:0084استاد کریمی6,700,000دانشکده برق
15029سیگنال ها و سیستم ها (تابستان97)1397/04/20جمعه 08:00 تا 15:0084استاد تقدسی6,700,000دانشکده برق
16031الکترومغناطیس (تابستان97)1397/04/20چهارشنبه 08:00 تا 14:0084استاد اشرفیان6,700,000دانشکده برق
179999مشاوره همگام برق1397/04/01مهندس پورصیامی2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت خردادماه)1398/02/3108:001,750,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت خردادماه)1398/02/3108:003,500,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت خردادماه)1398/02/3108:002,100,000سراسر کشور