لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
111010مدارهای الکتریکی کد1 (تابستان 96)1396/04/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:3084دکتر زرگر5,600,000
211011مدارهای الکتریکی کد2 (تابستان 96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر5,600,000
311020کنترل خطی (تابستان 96)1396/04/15چهارشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر5,600,000
411021کنترل خطی کد2 (تابستان 96)1396/04/16یکشنبه 08:00 تا 14:0084استاد کریمی5,600,000
511030الکترونیک کد1 (تابستان 96)1396/04/15دوشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0080استاد اشرفیان5,300,000
611031الکترونیک کد2 (تابستان 96)1396/04/15شنبه 12:00 تا 16:00,چهارشنبه 12:00 تا 16:0080استاد ایمانی5,300,000
711040الکترومغناطیس (تابستان 96)1396/04/15دوشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0080استاد اشرفیان5,300,000
811050ماشین های الکتریکی کد1 (تابستان 96)1396/04/15دوشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده3,500,000
911051ماشین های الکتریکی کد2 (تابستان 96)1396/04/16سه شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده3,500,000
1011060تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (تابستان 96)1396/04/15یکشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,000,000
1111070تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (تابستان 96)1396/04/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3082استاد تقدسی5,600,000
1211080سیستم های دیجیتال1 (تابستان 96)1396/04/15شنبه 16:00 تا 21:0045دکتر اجلالی3,000,000
1311990احتمالات و آمار مهندسی (تابستان 96)1396/04/15سه شنبه 09:00 تا 14:0030استاد فرزام2,000,000
1420010معادلات دیفرانسیل کد1 (تابستان 96)1396/04/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی3,500,000
1520011معادلات دیفرانسیل کد2 (تابستان 96)1396/04/15شنبه 16:00 تا 21:0050استاد آقاسی3,500,000
1620020ریاضی مهندسی کد1 (تابستان96)1396/04/15چهارشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی5,700,000
1720021ریاضی مهندسی کد2 (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی5,700,000
1820030زبان عمومی (تابستان96)1396/04/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,300,000
1920151زبان تخصصی برق(تابستان96)1396/04/1630دکتر رستمی2,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون هشت مرحله ای-ثبت نام در خرداد ماه(قیمت اصلی 490)1396/12/2908:003,400,000سراسر کشور
2بسته آزمون چهار مرحله ای(قیمت اصلی 290)1396/11/2408:002,000,000سراسر کشور
3بسته آزمون سه مرحله جامع(قیمت اصلی 240)1396/11/2408:001,750,000سراسر کشور