کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
20002مشاوره حامی 21397/07/01مهندس پورصیامی3,600,000دانشکده برق
3003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
4005معادلات دیفرانسیل(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,600,000
5007ریاضیات مهندسی کد1(پاییز 97)1397/08/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000
6009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000
7011احتمالات و آمار مهندسی(پاییز 97)1397/08/15یکشنبه 17:00 تا 21:0050مهندس پورصیامی4,600,000
8013مدارهای الکتریکی کد1(پاییز97)1397/08/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30100دکتر زرگر8,900,000
9015مدارهای الکتریکی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:30100دکتر زرگر8,900,000
10017الکترونیک(پاییز97)1397/08/15جمعه 08:00 تا 14:0084استاد ایمانی7,650,000دانشکده برق
11019سیستم های دیجیتال(پاییز97)1397/08/15دوشنبه 16:00 تا 21:0045استاد فرزام4,100,000دانشکده برق
12021ماشین های الکتریکی(پاییز97)1397/08/15دوشنبه 17:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده5,500,000
13023تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (پاییز97)1397/08/15شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,800,000
14025کنترل خطی(پاییز97)1397/08/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0090استاد کریمی7,900,000
15029سیگنال ها و سیستم ها کد1(پاییز97)1397/08/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3090استاد تقدسی7,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
16031سیگنال ها و سیستم ها کد2(پاییز97)1397/08/15جمعه 14:30 تا 20:3090استاد تقدسی7,900,000
17033الکترومغناطیس(پاییز97)1397/08/15جمعه 14:30 تا 20:3084استاد اشرفیان7,650,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع(قیمت مهرماه)1397/12/2408:002,500,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 8 مرحله(قیمت مهرماه)1397/09/0908:005,050,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت مهرماه)1397/10/2108:002,990,000سراسر کشور
4بسته آزمون پنج مرحله بودجه بندی(قیمت مهرماه)1397/12/2508:002,550,000سراسر کشور