کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,300,000
2003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,200,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل