کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1007ریاضیات مهندسی کد1(پاییز 97)1397/08/15شنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000
2009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل