کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد کریمی

فوق ليسانس مهندسي برق كنترل 18 سال سابقه تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ارائه بيش از 20 مقاله علمي در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر بين‌المللي داخل و خارج از كشور در زمينه اتوماسيون و هوش مصنوعي تأليف كتب رياضيات مهندسي و معادلات ديفرانسيل داراي ثبت اختراع در مركز ثبت اختراعات كشور به زودي تأليف كتب رياضيات عمومي 1 و 2 براي مركز آموزشي نصير
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1معادلات دیفرانسیل کد الف(پاییز96)معادلات دیفرانسیلمهندسی برق,مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,عمومیپنجشنبه 15:00 تا 20:001396/07/151397/10/15
2معادلات دیفرانسیل (تابستان97)معادلات دیفرانسیلمهندسی برق,مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,عمومیپنجشنبه 15:00 تا 20:001397/04/201397/06/31
3ریاضیات مهندسی کد1 (تابستان97)ریاضی مهندسیمهندسی برق,مهندسی مکانیک,دکتری برق,دکتری مکانیک,عمومی,دکتری هوافضا,مهندسی هوافضاشنبه 15:00 تا 21:001397/04/151397/06/31
4ریاضیات مهندسی کد2 (تابستان97)ریاضی مهندسیمهندسی برق,مهندسی مکانیک,دکتری برق,دکتری مکانیک,عمومی,دکتری هوافضا,مهندسی هوافضاپنجشنبه 08:00 تا 14:001397/04/201397/06/31
5سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان97)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برقچهارشنبه 08:00 تا 14:001397/04/301397/06/31
6معادلات دیفرانسیل (طرح جهت)معادلات دیفرانسیلمهندسی برق,مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,عمومی1397/08/071397/10/30
7ریاضیات مهندسی (طرح جهت)ریاضی مهندسیمهندسی برق,مهندسی مکانیک,دکتری برق,دکتری مکانیک,عمومی,دکتری هوافضا,مهندسی هوافضا1397/08/071397/10/30
8معادلات دیفرانسیل(بیمه جهت)معادلات دیفرانسیلمهندسی برق,مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,عمومی1397/11/011397/11/01