کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر حلم زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دكتري مهندسي برق- قدرت دانشگاه صنعتي امیر کبیر
پرمخاطب ترین استاد درس ماشین و بررسی در کشور
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1ماشین های الکتریکی کد ب(پاییز96)ماشین های الکتریکیمهندسی برق,دکتری برقسه شنبه 17:00 تا 21:001396/07/151397/10/15
2ماشین های الکتریکی (تابستان97)ماشین های الکتریکیمهندسی برق,دکتری برقدوشنبه 16:00 تا 21:001397/04/201397/06/31
3تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (تابستان97)تحلیل سیستم های انرژی الکتریکیمهندسی برقچهارشنبه 17:00 تا 21:001397/04/311397/06/31
4ماشین های الکتریکی (طرح جهت)ماشین های الکتریکیمهندسی برق,دکتری برق1397/08/011397/10/30
5تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (طرح جهت)تحلیل سیستم های انرژی الکتریکیمهندسی برق1397/08/011397/10/30