کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر زرگر

پرمخاطب ترین استاد درس مدار های الکتریکی در سال های اخیر بین تمامی موسسات آموزش عالی آزاد
مولف پرفروش ترین کتاب مدارهای الکتریکی
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان97)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقشنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 16:00 تا 21:001397/04/201397/06/30
2مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان97)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقپنجشنبه 08:00 تا 14:001397/04/201397/06/31
3سیستم های کنترل خطی کد1(تابستان97)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برقسه شنبه 15:00 تا 21:001397/04/201397/06/31
4مدارهای الکتریکی (طرح جهت)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برق1397/08/071397/10/30
5مدارهای الکتریکی کامپیوتر (تابستان97)مدارهای الکتریکی(گرایش معماری)مهندسی کامپیوتریکشنبه 16:00 تا 21:001397/04/311397/06/31
6کنترل (طرح جهت)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برق1397/08/011397/10/30