مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بسته آموزشی برق (مکاترونیک) نصیر

گرایش مکاترونیک
شامل کتب:
1.زبان عمومی ارشد(رستمی)
2.ریاضی مهندسی(کریمی) دوجلد
3.معادلات(کریمی) دوجلد
4.آمار و احتمال مهندسی(بحرینی)
5.مدارهای الکتریکی(جبه دار)
6.ماشین های الکتریکی(نبوی)
7.بررسی سیستم قدرت(افشارنیا)
8. کنترل خطی(کریمی)
9.الکترونیک(اشرفیان_ اسلام پناه) دو جلد
10. سیستم دیجیتال(اجلالی)

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد