مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بسته آموزشی برق (الکترونیک) نصیر

گرایش الکترونیک
شامل کتب:
1.زبان عمومی ارشد(رستمی)
2.ریاضی مهندسی(کریمی) دوجلد
3.معادلات(کریمی)دوجلد
4.آمار و احتمال مهندسی(بحرینی)
5.مدارهای الکتریکی(جبه دار)
6.الکترونیک (اشرفیان_اسلام پناه) دو جلد
7.سیستم دیجیتال(اجلالی)
8.سیگنالها و سیستم ها(تقدسی) دو جلد
9.الکترومغناطیس(اشرفیان)

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد