مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

پیشنهاد های شگفت انگیز

زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر
زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

کنترل خطی استاد کریمی و مهندس استارمی نصیر
کنترل خطی استاد کریمی و مهندس استارمی نصیر

قیمت:480,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 6 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 6 استاد تقدسی نصیر

قیمت:400,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر

قیمت:300,000 ریال

مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر
مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر

قیمت:300,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر
بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر

قیمت:4,135,000 ریال
قیمت:3,300,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (کنترل) نصیر
بسته آموزشی برق (کنترل) نصیر

قیمت:4,065,000 ریال
قیمت:3,250,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق  (الکترونیک) نصیر
بسته آموزشی برق (الکترونیک) نصیر

قیمت:4,135,000 ریال
قیمت:3,300,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق قدرت(سیستم) نصیر
بسته آموزشی برق قدرت(سیستم) نصیر

قیمت:3,665,000 ریال
قیمت:2,950,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (مکاترونیک) نصیر
بسته آموزشی برق (مکاترونیک) نصیر

قیمت:4,265,000 ریال
قیمت:3,400,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) نصیر
بسته آموزشی برق مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) نصیر

قیمت:4,315,000 ریال
قیمت:3,450,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق قدرت (ماشین و الکترونیک قدرت) نصیر
بسته آموزشی برق قدرت (ماشین و الکترونیک قدرت) نصیر

قیمت:4,065,000 ریال
قیمت:3,250,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد