کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

پیشنهاد های شگفت انگیز

زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر
زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست
روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست

قیمت:130,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر

قیمت:330,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

کنترل خطی استاد کریمی و مهندس استارمی نصیر
کنترل خطی استاد کریمی و مهندس استارمی نصیر

قیمت:480,000 ریال

مقاومت مصالح دکتر شاهانی نصیر
مقاومت مصالح دکتر شاهانی نصیر

قیمت:255,000 ریال

طراحی اجزاء ماشین دکتر شریعت پناهی نصیر چاپ دوم
طراحی اجزاء ماشین دکتر شریعت پناهی نصیر چاپ دوم

قیمت:370,000 ریال

دینامیک دکتر نیکخواه بهرامی نصیر
دینامیک دکتر نیکخواه بهرامی نصیر

قیمت:280,000 ریال

تئوری ارتعاشات دکتر نیکخواه بهرامی نصیر
تئوری ارتعاشات دکتر نیکخواه بهرامی نصیر

قیمت:320,000 ریال

مکانیک سیالات مهندسی دکتر صادقی نصیر
مکانیک سیالات مهندسی دکتر صادقی نصیر

قیمت:260,000 ریال

دینامیک ماشین دکتر حامدی نصیر چاپ چهارم
دینامیک ماشین دکتر حامدی نصیر چاپ چهارم

قیمت:330,000 ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک دکتر حامدی نصیر
مهندسی کنترل اتوماتیک دکتر حامدی نصیر

قیمت:300,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها) نصیر
بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها) نصیر

قیمت:4,640,000 ریال
قیمت:3,700,000 ریال

کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

قیمت:300,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد