مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

پیشنهاد های شگفت انگیز

بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا
بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا

قیمت:300,000 ریال

الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر
الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

تمام شد
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر

ناموجود

معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر

قیمت:300,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 5 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 5 استاد تقدسی نصیر

قیمت:350,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر

قیمت:330,000 ریال

ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر
زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر
مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر

قیمت:158,000 ریال

کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر
کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر

قیمت:250,000 ریال

مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر
مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر

قیمت:300,000 ریال

الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر
الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست
روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست

قیمت:130,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات)
بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق  (کنترل)
بسته آموزشی برق (کنترل)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (قدرت)
بسته آموزشی برق (قدرت)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر
ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر

قیمت:350,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد