کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

پیشنهاد های شگفت انگیز

زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر
زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست
روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست

قیمت:130,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر

قیمت:330,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

کنترل خطی استاد کریمی و مهندس استارمی نصیر
کنترل خطی استاد کریمی و مهندس استارمی نصیر

قیمت:480,000 ریال

کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر
کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر

قیمت:250,000 ریال

الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر
الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر
مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر

قیمت:158,000 ریال

الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر
الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 6 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 6 استاد تقدسی نصیر

قیمت:400,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر

قیمت:300,000 ریال

مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر
مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر

قیمت:300,000 ریال

ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر
ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر

قیمت:350,000 ریال

بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا
بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا

قیمت:300,000 ریال

تمام شد
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر

ناموجود

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر
بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر

قیمت:4,135,000 ریال
قیمت:3,300,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (کنترل) نصیر
بسته آموزشی برق (کنترل) نصیر

قیمت:4,065,000 ریال
قیمت:3,250,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق  (الکترونیک) نصیر
بسته آموزشی برق (الکترونیک) نصیر

قیمت:4,135,000 ریال
قیمت:3,300,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق قدرت(سیستم) نصیر
بسته آموزشی برق قدرت(سیستم) نصیر

قیمت:3,665,000 ریال
قیمت:2,950,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (مکاترونیک) نصیر
بسته آموزشی برق (مکاترونیک) نصیر

قیمت:4,265,000 ریال
قیمت:3,400,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) نصیر
بسته آموزشی برق مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) نصیر

قیمت:4,315,000 ریال
قیمت:3,450,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق قدرت (ماشین و الکترونیک قدرت) نصیر
بسته آموزشی برق قدرت (ماشین و الکترونیک قدرت) نصیر

قیمت:4,065,000 ریال
قیمت:3,250,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد