مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا
بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا

قیمت:300,000 ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک دکتر حامدی نصیر
مهندسی کنترل اتوماتیک دکتر حامدی نصیر

قیمت:300,000 ریال

دینامیک دکتر نیکخواه بهرامی نصیر
دینامیک دکتر نیکخواه بهرامی نصیر

قیمت:280,000 ریال

دینامیک ماشین دکتر حامدی نصیر چاپ چهارم
دینامیک ماشین دکتر حامدی نصیر چاپ چهارم

قیمت:330,000 ریال

الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر
الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

هوش مصنوعی دکتر فیلی نصیر
هوش مصنوعی دکتر فیلی نصیر

قیمت:280,000 ریال

مکانیک خاک دکتر باقرزاده نصیر
مکانیک خاک دکتر باقرزاده نصیر

قیمت:260,000 ریال

تمام شد
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر

ناموجود

معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

مکانیک سیالات مهندسی دکتر صادقی نصیر
مکانیک سیالات مهندسی دکتر صادقی نصیر

قیمت:260,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر

قیمت:300,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 5 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 5 استاد تقدسی نصیر

قیمت:350,000 ریال

تئوری ارتعاشات دکتر نیکخواه بهرامی نصیر
تئوری ارتعاشات دکتر نیکخواه بهرامی نصیر

قیمت:240,000 ریال

طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی نصیر
طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی نصیر

قیمت:280,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر

قیمت:330,000 ریال

ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

طراحی اجزاء ماشین دکتر شریعت پناهی نصیر چاپ دوم
طراحی اجزاء ماشین دکتر شریعت پناهی نصیر چاپ دوم

قیمت:370,000 ریال

زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر
زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر

قیمت:400,000 ریال

مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر
مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر

قیمت:158,000 ریال

کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر
کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر

قیمت:250,000 ریال

مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر
مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر

قیمت:300,000 ریال

الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر
الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست
روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست

قیمت:130,000 ریال

اصول مهندسی پی دکتر باقرزاده نصیر
اصول مهندسی پی دکتر باقرزاده نصیر

قیمت:190,000 ریال

راهسازی( طرح روسازی راه) مهندس کلاهدوز نصیر
راهسازی( طرح روسازی راه) مهندس کلاهدوز نصیر

قیمت:300,000 ریال

بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 1
بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 1

قیمت:325,000 ریال

تمام شد
بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 2
بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 2

ناموجود

ساختمان داده ها و الگوریتم ها دکتر ابراهیمی مقدم نصیر
ساختمان داده ها و الگوریتم ها دکتر ابراهیمی مقدم نصیر

قیمت:195,000 ریال

مقاومت مصالح دکتر شاهانی نصیر
مقاومت مصالح دکتر شاهانی نصیر

قیمت:255,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات)
بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق  (کنترل)
بسته آموزشی برق (کنترل)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (قدرت)
بسته آموزشی برق (قدرت)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها)
بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها)

قیمت:4,585,000 ریال
قیمت:3,450,000 ریال

ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر
ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر

قیمت:350,000 ریال

کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

قیمت:300,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد