لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا
بررسی سیستم های قدرت دکتر افشارنیا

قیمت:300,000 ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک دکتر حامدی نصیر
مهندسی کنترل اتوماتیک دکتر حامدی نصیر

قیمت:300,000 ریال

دینامیک دکتر نیکخواه بهرامی نصیر
دینامیک دکتر نیکخواه بهرامی نصیر

قیمت:280,000 ریال

دینامیک ماشین دکتر حامدی نصیر چاپ چهارم
دینامیک ماشین دکتر حامدی نصیر چاپ چهارم

قیمت:330,000 ریال

الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر
الکترومغناطیس استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

تمام شد
هوش مصنوعی دکتر فیلی نصیر
هوش مصنوعی دکتر فیلی نصیر

ناموجود

مکانیک خاک دکتر باقرزاده نصیر
مکانیک خاک دکتر باقرزاده نصیر

قیمت:260,000 ریال

تمام شد
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر
مدارهای منطقی دکتر اجلالی نصیر

ناموجود

معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

مکانیک سیالات مهندسی دکتر صادقی نصیر
مکانیک سیالات مهندسی دکتر صادقی نصیر

قیمت:260,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد 2 استاد تقدسی نصیر

قیمت:300,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 5 استاد تقدسی نصیر
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- جلد1 چاپ 5 استاد تقدسی نصیر

قیمت:350,000 ریال

تئوری ارتعاشات دکتر نیکخواه بهرامی نصیر
تئوری ارتعاشات دکتر نیکخواه بهرامی نصیر

قیمت:240,000 ریال

طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی نصیر
طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی نصیر

قیمت:280,000 ریال

معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر
معادلات دیفرانسیل- جلد 1 چاپ نهم استاد کریمی نصیر

قیمت:330,000 ریال

ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی- جلد 2 استاد کریمی نصیر

قیمت:350,000 ریال

ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر
ریاضیات مهندسی جلد 1 استاد کریمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

طراحی اجزاء ماشین دکتر شریعت پناهی نصیر چاپ دوم
طراحی اجزاء ماشین دکتر شریعت پناهی نصیر چاپ دوم

قیمت:370,000 ریال

زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر
زبان عمومی ارشد دکتر رستمی نصیر

قیمت:380,000 ریال

مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر
مسائل الکترومغناطیس دکتر ابریشمیان نصیر

قیمت:158,000 ریال

کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر
کنترل خطی دکتر جاهد مطلق نصیر

قیمت:250,000 ریال

مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر
مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار نصیر

قیمت:300,000 ریال

الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر
الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر

قیمت:300,000 ریال

روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست
روش محاسبۀ انتگرال نامعین استاد کریمی نصیر+هزینه پست

قیمت:130,000 ریال

اصول مهندسی پی دکتر باقرزاده نصیر
اصول مهندسی پی دکتر باقرزاده نصیر

قیمت:190,000 ریال

راهسازی( طرح روسازی راه) مهندس کلاهدوز نصیر
راهسازی( طرح روسازی راه) مهندس کلاهدوز نصیر

قیمت:300,000 ریال

بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 1
بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 1

قیمت:325,000 ریال

بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 2
بانک سوالات سراسری مهندسی کامپیوتر- جلد 2

قیمت:160,000 ریال

ساختمان داده ها و الگوریتم ها دکتر ابراهیمی مقدم نصیر
ساختمان داده ها و الگوریتم ها دکتر ابراهیمی مقدم نصیر

قیمت:195,000 ریال

مقاومت مصالح دکتر شاهانی نصیر
مقاومت مصالح دکتر شاهانی نصیر

قیمت:255,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات)
بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق  (کنترل)
بسته آموزشی برق (کنترل)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی برق (قدرت)
بسته آموزشی برق (قدرت)

قیمت:4,770,000 ریال
قیمت:3,600,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها)
بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها)

قیمت:4,585,000 ریال
قیمت:3,450,000 ریال

ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر
ماشین های الکتریکی استاد نبوی نصیر

قیمت:350,000 ریال

کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

قیمت:300,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد