لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

برنامه حضور مشاوران نصیر

برای رزرو با شماره های 88464780 و 88466935 تماس بگیرید.
 
رشته (مشاور) برنامه حضور مشاوره
مهندسی برق(مهندس پور صیامی رتبه 44، مهندس زرگر رضایی رتبه 12) یکشنبه 20-16، پنجشنبه 19-13 و 20-16
پنجشنبه 19-14
مهندسی کامپیوتر(استاد فرزام، رتبه 7) شنبه 18-14 و دوشنبه 18-14
مهندسی آی تی(استاد فرزام، رتبه 7) شنبه 18-14 و دوشنبه 18-14
مهندسی مکانیک(مهندس کاوه رتبه 3) چهارشنبه 20-16 و پنجشنبه 20-14
مهندسی عمران(مهندس نیک نژاد) سه شنبه 19-15 و پنجشنبه 20-14
مجموعه مدیریت به زودی
مدیریت اجرایی به زودی
سایر رشته ها به زودی
برای رزرو با شماره های 88464780 و 88466935 تماس بگیرید.