لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

شرایط ثبت نام کلاس
موارد تخفيف کلاس هاي ارشد برق مرکز خدمات آموزشی نصير(زمستان 95)

مورد تخفيف مدرک لازم درصد تخفيف
تخفیفات زمانی و بسته ای - با توجه به بازه زمانی و بسته های تعریف شده توسط مرکز خدمات آموزشی نصیر
1- بسيج فعال
گواهي مهر شده از ناحيه بسيج
+
اصل و کپی کارت شناسایی
10 درصد
2-شوراي پايگاه 15 درصد
3-  شوراي حوزه 20 درصد
4- معدل بالاي 17 گواهي مهر شده از آموزش دانشگاه
+
اصل و کپی کارت شناسایی
5 درصد
5- معدل بالاي 18 10 درصد
6- معدل بالاي 19 15 درصد
7- دانشجويان دانشگاه های تهران
(شریف،تهران،امیرکبیر،خواجه نصیر، علم و صنعت،بهشتی،شاهد،شهید رجایی)
همراه داشتن اصل و کپی کارت دانشجويي 10 درصد
8- خانواده شهدا (فرزند شهيد) ارائه اصل و کپی کارت یا گواهی مهر شده از سازمان مربوطه + اصل و کپی کارت شناسایی دانشجو و جانباز یا ایثارگر 20 درصد
9- خانواده جانبازان 15 درصد
10- خانواده ايثارگران 10 درصد
          *موارد تخفیف فوق تا سقف 30 درصد قابل جمع می باشد.
( آخرین فرصت ارائه مدارک تخفیف 30بهمن می باشد )
 شرايط اقساط:
  • 50 درصد فيش بانکي،50 درصد باقيمانده یک فقره چک به تاریخ 1 اسفند
  • 50 درصد فیش بانکی، 50 درصد باقیمانده طی دو فقره چک به تاریخ 15 بهمن و 15 اسفند
  •  
تذکرات:
  • متقاضيان ثبت نام اقساطي هنگام ثبت نام حتما چک به همراه داشته باشند.
  • چک می بايست در وجه بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي باشد.
  • جهت ثبت نام وجه نقد و يا همراه داشتن کارت بانکي عضو شبکه شتاب الزامي است.