لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

اطلاعیه تغییر محل برگزاری کلاس ها در برخی روزهای هفته

  • تاریخ انتشار 1396/06/23
  • تعداد بازدید 432


🔰 تغییر محل برگزاری کلاس های روزهای شنبه تا چهارشنبه به دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر